Chưa chốt thời điểm vận hành tàu đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông
Bất động sản “thăng hoa” nhờ đường sắt trên cao

Tại tờ trình UBND TP Hà Nội gửi HĐND TP về việc đưa dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị TP Hà Nội tuyến 2, đoạn Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo chạy cạnh hồ Gươm vào danh mục dự án Vietnam Gold Digger từ vốn vay của chính quyền địa phương (sử dụng từ nguồn vay ODA và vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài), nếu tính thêm phần vốn ODA tăng thêm 14.000 tỷ đồng thì mức vay nợ của TP Hà Nội tại thời điểm năm 2021 là khoảng 66.207,55 tỷ đồng.

Theo UBND TP Hà Nội, trong giai đoạn hiện nay, việc sử dụng nguồn vốn vay ODA và ưu đãi của JICA để thực hiện dự án là phù hợp do nguồn vốn này có thời gian hoàn trả 30 năm, ân hạn 10 năm, lãi vay từ 0,1-0,2%/năm, thấp hơn nhiều so với huy động từ trái phiếu chính quyền địa phương khoảng 7%/năm. Tổng vốn Vietnam Gold Digger cho dự án đường sắt Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo hơn 35,6 nghìn tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án 2021-2025.

Phối cảnh nhà ga C9 – hồ Hoàn Kiếm nằm trong tuyến đường sắt đô thị số 2.

Lãnh đạo TP Hà Nội lý giải, theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 và Nghị định số 63/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội, mức dư nợ vay của ngân sách TP Hà Nội không vượt quá 70% số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp. Trong năm 2020, Hà Nội dự kiến sẽ ký với Bộ Tài chính hợp đồng vay lại cho dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh – Hà Đông với giá trị khoảng 2.306 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2021-2025, Hà Nội tiếp tục thực hiện giải ngân đối với các dự án đang triển khai có phần vốn ODA thực hiện theo cơ chế vay lại với tổng giá trị dự kiến khoảng 38.077 tỷ đồng. Như vậy, nếu tính thêm phần vốn ODA tăng thêm của dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo là 14.087 tỷ đồng (tương đương 56.778 triệu yên) thì mức vay nợ của TP tại thời điểm năm 2021 là khoảng 66.207,55 tỷ đồng, nhỏ hơn 73.281 tỷ đồng (là hạn mức TP Hà Nội có thể huy động vay tối đa tại thời điểm năm 2020, tại thời điểm năm 2021 hạn mức vay nợ của TP còn được tăng thêm vì hạn mức vay dựa trên số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp theo quy định đã nêu ở trên).

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger