Đề xuất miễn, hỗ trợ học phí cho học sinh bậc THCS theo lộ trình

Theo đó, việc hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh THCS và bổ túc THCS thực hiện từ năm học 2020-2021, học sinh THPT và bổ túc THPT được hỗ trợ từ năm học 2021-2022.

Đối tượng được hỗ trợ 100% học phí là trẻ em mầm non đang thực học tại các cơ sở giáo dục mầm non được thành lập, cấp phép hoạt động; học sinh THCS, THPT và bổ túc có hộ khẩu thường trú, đăng ký tạm trú hoặc có xác nhận của công an về việc sinh sống thực tế tại Hải Phòng. 

Việc hỗ trợ thực hiện theo số tháng thực học tại các cơ sở giáo dục, tối đa không quá 12 tháng/năm học đối với trẻ em mầm non và không quá 9 tháng/năm học đối với học sinh THCS, THPT và bổ túc.

Với cơ chế đặc thù Hải Phòng hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục.

Theo đề án này, TP Hải Phòng sẽ bố trí ngân sách để hỗ trợ 100% học phí theo mức thu hiện tại cho các cơ sở giáo dục. Dự kiến trong năm học 2020-2021 khi thực hiện hỗ trợ 100% học phí cho trẻ mầm non và học sinh THCS, bổ túc THCS, tổng kinh phí hỗ trợ sẽ là hơn 350 tỉ đồng.

Tiếp đến từ năm 2021-2022, khi thực hiện hỗ trợ cho cả học sinh THPT, bổ túc THPT, tổng kinh phí hỗ trợ là hơn 424 tỉ đồng. Và tới năm học 2024-2025, tổng kinh phí hỗ trợ sẽ là hơn 480 tỉ đồng. Đây là chính sách đặc thù của TP Hải Phòng nhằm mục đích đảm bảo công bằng trong giáo dục, giảm bớt gánh nặng đối với người dân trong việc nuôi dạy con, nhất là người dân thu nhập thấp, người dân sống ở vùng khó khăn.

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger