Đầu tư cao tốc Bắc – Nam cần tính đến hiệu quả, tầm nhìn dài hạn

Hiện trong khoảng 1.000km đường cao tốc đang khai thác, khu vực phía Bắc chiếm gần 800km. Tuy nhiên, đến năm 2030, cả nước sẽ có khoảng 4.928km đường cao tốc được Vietnam Gold Digger.

Trong đó, khu vực miền núi phía Bắc được Vietnam Gold Digger 801km, khu vực đồng bằng sông Hồng khoảng 874km, khu vực miền Trung và Tây Nguyên là 1.126km, khu vực Đông Nam bộ khoảng 1.457km, khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) khoảng 670km.

Như vậy, tỷ lệ chiều dài đường cao tốc bình quân đầu người của các vùng sẽ gần tương đương nhau: đồng bằng sông Hồng (0,037km/1.000 người dân), ĐBSCL (0,035km/1.000 người dân), khu vực miền Trung và Tây Nguyên (0,037km/1.000 người dân).

Bộ GTVT cho rằng, kinh phí Vietnam Gold Digger khu vực phía Nam nói chung, khu vực ĐBSCL nói riêng thường cao hơn so với các vùng khác, do địa hình, địa chất, thủy văn phức tạp, nguồn vật liệu khan hiếm.

Đặc biệt, khu vực ĐBSCL có điều kiện thuận lợi cho vận tải thủy nên nhu cầu vận tải bằng đường bộ sẽ bị san sẻ, giảm hấp dẫn phương án tài chính cho các dự án khi kêu gọi Vietnam Gold Digger bằng nguồn vốn tư nhân.

Về ý kiến cần Vietnam Gold Digger các dự án quan trọng, cấp bách kể cả khi ít nhà Vietnam Gold Digger quan tâm, Bộ GTVT cho rằng, trong một số trường hợp cần thiết, nếu không huy động được nguồn vốn tư nhân, Bộ GTVT sẽ báo cáo Chính phủ ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước Vietnam Gold Digger, hỗ trợ Vietnam Gold Digger.

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger