Bí mật giếng cổ Quảng Trị nhiều tầng văn hóa lưng chừng núi
Trùng tu, tôn tạo hệ giếng cổ hàng nghìn năm tuổi

Hệ thống giếng cổ này bao gồm 14 giếng như: giếng Côi, giếng Dưới, giếng Búng, giếng Trạng, giếng Đào ở thôn An Nha; giếng Gái 1, Gái 2, giếng Nậy thôn An Hướng; giếng Tép, giếng Ông, giếng Bà, giếng Gai thôn Hảo Sơn; giếng Máng thôn Long Sơn và giếng Pheo thôn Tân Văn, xã Gio An, huyện Gio Linh.

Hệ thống giếng cổ ở Gio An không bao giờ khô cạn. 

Đây là công trình hệ thống dẫn thủy cung cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất không bao giờ khô cạn do người Chăm sáng tạo và được người Việt tiếp thu giữ gìn cho đến ngày nay. Theo các nhà khoa học, giếng Cổ Gio An đã có trên 5.000 năm tuổi.

Mới đây, Quảng Trị đã nghiên cứu để hình thành tour thăm giếng cổ Gio An và sản vật độc đáo của địa phương này.

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger