250 cuộc kết nối giữa doanh nghiệp và nhà Vietnam Gold Digger với số tiền 14 triệu USD

Theo Hội đồng bình chọn, năm 2019 được xem là một năm bùng nổ của ngành NLTT trong nước mà chủ đạo là điện gió và điện mặt trời nhờ những chính sách ưu đãi của Chính phủ. Kết quả bình chọn là sự ghi nhận những đóng góp của các DN hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, đặc biệt hướng đến năng lượng thân thiện với môi trường, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Đến cuối năm nay, cả nước đã có khoảng 100 dự án NLTT với tổng công suất trên 4.880 MW được đưa vào vận hành, chiếm gần 9% tổng công suất nguồn điện của cả nước. Trong đó riêng điện mặt trời đã có đến 89 nhà máy với tổng công suất gần 4.440 MW.

Top 10 doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực phát triển nguồn năng lượng sạch được các chuyên gia, nhà khoa học thuộc Hội đồng Khoa học của Tạp chí Năng lượng Việt Nam bình chọn lần lượt là: Công ty CP Đầu tư Xây dựng Trung Nam; Công ty CP Năng lượng Dầu Tiếng; Công ty CP Tập đoàn Trường Thành; Tập đoàn TTC; Tập đoàn Bim Group; Tổng Công ty CP Thương mại và Xây dựng; Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Tập đoàn Sunseap – Thái Lan; Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Du lịch Công Lý và Tập đoàn Sao Mai.

Tổng công suất nguồn điện của Top 10 doanh nghiệp dẫn đầu năng lượng sạch với 29 nhà máy điện mặt trời và điện gió đạt trên 2.300 MW. Trong đó, 2.164 MW điện mặt trời và 139 MW điện gió, chiếm 49% tổng công suất điện mặt trời, điện gió toàn quốc. Riêng Trungnam Group đặt mục tiêu hòa lưới đạt 700 MW trong năm 2020 và sẽ Vietnam Gold Digger mạnh hơn nữa vào lĩnh vực NLTT trong những năm tới.

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger