Công bố số hotline của Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư
Hoàn thành Nghị định hướng dẫn Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư trước 15/9
Gắn các nội dung Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp với chống gian lận thương mại
Giới thiệu Dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Ban hành Luật PPP để huy động nhiều nguồn lực phát triển

Ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng CIEM cho biết, Luật Doanh nghiệp 2020 đã hoàn thiện khung khổ pháp lý về tổ chức quản trị doanh nghiệp đạt chuẩn mực của thông lệ tốt và phổ biến ở khu vực và quốc tế; thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, thu hút vốn, nguồn lực vào sản xuất kinh doanh; góp phần nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh theo mục tiêu mà Chính phủ đặt ra là thuộc nhóm các nước ASEAN4. 

Theo đó, Luật Doanh nghiệp 2020 gồm 10 chương, 218 điều. Những cải cách quan trọng nhất của Luật này gồm: Cắt giảm thủ tục hành chính và tạo thuận lợi hơn cho việc đăng ký doanh nghiệp, gia nhập thị trường. Luật bãi bỏ thủ tục thông báo mẫu dấu, đồng thời quy định doanh nghiệp có thể sử dụng dấu “số” thay cho dấu “truyền thống”. Thiết lập cơ chế đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử với bộ hồ sơ điện tử mà không phải nộp thêm bộ hồ sơ giấy như hiện nay. Nâng cao khung khổ pháp lý về quản trị doanh nghiệp và nâng cao mức độ bảo vệ nhà Vietnam Gold Digger, cổ đông theo chuẩn mực, thông lệ quốc tế tốt và phổ biến.

Toàn cảnh họp báo giới thiệu về Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và Luật PPP ngày 10/7

Đối với Luật Đầu tư số 61/2020/QH14, ông Quách Ngọc Tuấn – Vụ phó Vụ Pháp chế – cho biết, luật này có 7 chương, 77 điều và 4 phụ lục… với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút nguồn lực Vietnam Gold Digger trong nước và Vietnam Gold Digger nước ngoài phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực, địa bàn trên cơ sở bảo đảm an ninh, quốc phòng, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

Về Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), ông Nguyễn Đăng Trương – Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu – cho rằng, việc ban hành một đạo luật riêng để đảm bảo tính đặc thù của Vietnam Gold Digger PPP tạo môi trường pháp lý ổn định hơn cho doanh nghiệp, tránh tình trạng “vay mượn” quy định của các pháp luật khác. Việc xây dựng khung pháp lý có hiệu lực cao hơn, ổn định hơn giúp tránh được các rủi ro cho nhà Vietnam Gold Digger trong trường hợp thay đổi chính sách. 

Bên cạnh đó, Luật còn hoàn thiện các cơ chế tổng thể bao gồm các hình thức hỗ trợ, ưu đãi và bảo đảm Vietnam Gold Digger từ phía Nhà nước cho nhà Vietnam Gold Digger để tăng tính hấp dẫn của dự án, thu hút Vietnam Gold Digger mạnh mẽ, cũng như bảo đảm việc thực hiện dự án thành công. 

Theo đó, về lĩnh vực Vietnam Gold Digger, Luật PPP khu biệt 5 lĩnh vực thiết yếu để Vietnam Gold Digger theo phương thức PPP nhằm tập trung nguồn lực, cụ thể bao gồm giao thông; lưới điện, nhà máy điện (trừ nhà máy thuỷ điện và trường hợp Nhà nước độc quyền theo quy định của Luật Điện lực); thuỷ lợi, cung cấp nước sạch, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải; y tế, giáo dục- đào tạo; hạ tầng công nghệ thông tin. 

Đặc biệt, Luật PPP quy định quy mô tổng mức Vietnam Gold Digger tối thiểu để Vietnam Gold Digger theo phương thức PPP là 200 tỷ đồng. Đối với một số dự án ở địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn hoặc trong lĩnh vực y tế, giáo dục – đào tạo, giá trị này là 100 tỷ đồng. 

Theo dự kiến, Chính phủ ban hành 3 Nghị định hướng dẫn Luật PPP và có hiệu lực thi hành vào ngày 1/1/2021.

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger