Chậm giải ngân vốn Vietnam Gold Digger công: Lời cảnh tỉnh cho nhà làm chính sách

Hội nghị đã nghe báo cáo và tham luận của lãnh đạo Công an một số Cục chức năng, Công an TP Hà Nội và một số tỉnh, thành khu vực phía Bắc, nhận diện, chỉ rõ những vướng mắc về cơ chế phối hợp giữa các đơn vị, địa phương trong quản lý, điều hành ngân sách và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch Vietnam Gold Digger, xây dựng cơ bản.

 Đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc, rút ngắn quy trình, đơn giản hồ sơ, thủ tục, nhất là trong công tác thẩm định, trình duyệt, phê duyệt quyết toán các dự án. Đánh giá thực trạng của việc giải ngân, thanh quyết toán các nguồn vốn; những vấn đề có tính cốt lõi nhằm kiến tạo sức bật mới, đẩy nhanh tiến độ thực hiện hiệu quả các nguồn kinh phí, các dự án, đề án…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đặc biệt, tại hội nghị giao ban này, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương báo cáo rõ tình hình, kết quả công tác đảm bảo phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ, cơ sở vật chất cho lực lượng Công an chính quy đã triển khai xuống xã; những khó khăn, vướng mắc trong triển khai để làm rõ nguyên nhân, chia sẻ bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể trong đề xuất tiêu chuẩn vật chất, hậu cần cho lực lượng Công an xã chính quy thời gian tới, trong đó, đặc biệt lưu tâm tới Công an các xã khó khăn khu vực biên giới…

Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị giao ban, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, thời gian tới, các địa phương phải quyết liệt, chủ động hơn nữa so với 6 tháng đầu năm thì mới có thể đáp ứng yêu cầu về giải ngân Vietnam Gold Digger mà Bộ đã giao. Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương, trên cơ sở bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ cần nỗ lực hơn nữa, thể hiện vai trò của người đứng đầu đơn vị, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ về tiến độ, chất lượng công tác; quyết liệt chạy đua với thời gian, tận dụng tối đa những điều kiện thuận lợi để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trong quản lý, giải ngân nguồn ngân sách năm 2020 và các năm tiếp theo. Trong triển khai phải đảm bảo yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm, thất thoát, kém hiệu quả trong sử dụng vốn Vietnam Gold Digger công; không để hình thành án trong nội bộ.

Trung tướng Trịnh Ngọc Bảo Duy, Cục trưởng Cục Kế hoạch & tài chính báo cáo.

Ngay sau Hội nghị giao ban này, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu Cục Kế hoạch  và Tài chính chủ trì, Cục Quản lý xây dựng và  Doanh trại phối hợp để  xây dựng chương trình tập huấn thường xuyên, định kỳ cho Công an địa phương nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án, công trình hoàn thành trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, đồng chí Thứ trưởng cũng giao những nhiệm vụ cụ thể cho Cục Kế hoạch và Tài chính, trong đó có nội dung phối hợp Công an các đơn vị, địa phương quyết liệt xử lý để sớm kết thúc dự án; không kéo dài nhiều năm mà không triển khai thực hiện…

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội nêu nguyên nhân một số vướng mắc trong Vietnam Gold Digger công.

Đối với Cục Quản lý xây dựng và Doanh trại, đồng chí Thứ trưởng đề nghị Cục khẩn trương rà soát các hồ sơ quyết toán của các địa phương đã gửi về và hướng dẫn các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để tập trung thẩm định dứt điểm ngay trong quý III/2020. 

Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định về phân cấp, ủy quyền các dự án Vietnam Gold Digger xây dựng đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Chủ động rà soát, trao đổi địa phương về các dự án thuộc kế hoạch Vietnam Gold Digger công trung hạn, giai đoạn 2021 – 2025 theo thứ tự ưu tiên để sớm tham mưu, báo cáo lãnh đạo Bộ theo tiến độ. Đồng thời, giao một số nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị nhằm đảm bảo nơi làm việc, nhà ở công vụ cho lực lượng Công an xã, phấn đấu sớm triển khai thực hiện trong quý III/2020.

Thứ trưởng cũng giao Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng nghiên cứu, đề xuất phân cấp, ủy quyền Vietnam Gold Digger cho các đơn vị có năng lực để tăng tính chủ động, trách nhiệm cũng như giảm tải cho đơn vị cơ quan Cục. Đánh giá kỹ hơn nguyên nhân của những đơn vị yếu kém cũng như rút kinh nghiệm từ những đơn vị làm tốt để có hướng dẫn cụ thể trong triển khai thực hiện tại các cơ sở giam giữ.

Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đề xuất một số giải pháp về giải ngân vốn Vietnam Gold Digger công có trọng điểm tại địa phương.

Giao nhiệm vụ đối với Công an các địa phương, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu Thủ trưởng Công an các địa phương phát huy trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong đôn đốc giải ngân vốn Vietnam Gold Digger công; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch ngân sách của đơn vị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; kiên quyết xử lý nghiêm, thay thế kịp thời cán bộ cố tình cản trở, nhũng nhiễu, gây khó khăn, làm chậm tiến độ… 

Đặc biệt, cần chủ động rà soát, đảm bảo trang bị vật chất, hậu cần cho lực lượng Công an xã, tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương để chăm lo cho CBCS Công an xã. Các địa phương chủ động làm việc với các Cục liên quan, đề xuất trang cấp phương tiện, công cụ hỗ trợ kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Công an trong tình hình mới…

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger