Hà Nội bắt đầu tuyển sinh trực tuyến vào các lớp đầu cấp

Quận Hoàng Mai có tỷ lệ đăng ký trực tuyến thành công cao nhất với 6.348 hồ sơ đăng ký trên tổng số chỉ tiêu tuyển sinh lớp 1 của toàn quận là 9.187 chỉ tiêu, chiếm tỷ lệ trên 79%. 

Tính đến chiều ngày 2/8, hệ thống được duy trì ổn định, thông suốt, không xảy ra tình trạng nghẽn mạng; bộ phận trực hỗ trợ công tác tuyển sinh cũng đã tiếp nhận, xử lý kịp thời các thông tin liên quan đến công tác tuyển sinh, đáp ứng nhu cầu của cha mẹ học sinh. 

Theo quy định, thời gian tuyển sinh trực tuyến lớp 1 năm học 2020-2021 được thực hiện từ ngày 1-8 đến hết ngày 3-8. Do vậy, phụ huynh học sinh vẫn còn nhiều thời gian để đăng ký tuyển sinh trực tuyến, không nhất thiết phải đến trường trực tiếp nộp hồ sơ để đỡ vất vả, hạn chế tiếp xúc, nhằm bảo đảm an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19.

 Trong trường hợp cần sự hỗ trợ, phụ huynh học sinh truy cập vào Hệ thống tuyển sinh trực tuyến tại địa chỉ http://tsdaucap.hanoi.gov.vn, vào mục danh sách số máy hỗ trợ, sẽ có 30 số máy hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến của 30 phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã.

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger