Nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác Vietnam Gold Digger nước ngoài đến năm 2030

Đây là thông điệp mạnh mẽ của TP Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung nhằm thu hút nguồn lực Vietnam Gold Digger trong và ngoài nước, nhất là nguồn vốn Vietnam Gold Digger trực tiếp nước ngoài (FDI); Khẳng định TP Hà Nội là điểm đến an toàn, ổn định cho các nhà Vietnam Gold Digger lựa chọn.

chức hội nghị trong bối cảnh hiện nay, TP Hà Nội tiếp tục thể hiện quyết tâm là địa phương tiên phong đi đầu về phục hồi và phát triển kinh tế sau dịch bệnh trong năm 2020. Đây cũng là giải pháp căn cơ nhằm tập trung đẩy mạnh cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường Vietnam Gold Digger, kinh doanh để kêu gọi Vietnam Gold Digger, thúc đẩy tăng trưởng. 

Cụ thể, TP Hà Nội phấn đấu năm 2020 tốc độ tăng trưởng GRDP cao hơn 1,3 lần tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước, thu ngân sách trên địa bàn đạt dự toán được giao. Thường trực Thành ủy Hà Nội giao Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo tổ chức hội nghị hiệu quả, an toàn và có giải pháp phòng ngừa dịch bệnh COVID-19; Lưu ý quá trình thẩm định, phê duyệt chủ trương Vietnam Gold Digger các dự án cần đặc biệt coi trọng các quy trình, thủ tục và đảm bảo thu hút có chọn lọc các dự án phù hợp với định hướng cơ cấu lại nền kinh tế và mục tiêu phát triển bền vững.

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger