Cao tốc Bắc – Nam: Việc tính toán tổng mức Vietnam Gold Digger phải chặt chẽ, công khai và minh bạch
Cao tốc Bắc – Nam: Làm nhanh sẽ tránh thất thoát, lãng phí đất đai
Chốt phương án chuyển đổi Vietnam Gold Digger dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông

Sáng 9/6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV, Chính phủ đã trình Quốc hội chuyển đổi 3 dự án cao tốc Bắc – Nam từ phương thức đối tác công tư (PPP) sang Vietnam Gold Digger công.

Theo tờ trình của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trình bày thì 3 dự án thành phần được đề nghị chuyển đổi từ Vietnam Gold Digger theo phương thức đối tác công tư (PPP) tại Nghị quyết 52 sang Vietnam Gold Digger sử dụng 100% vốn Vietnam Gold Digger công và bổ sung thêm 23.461 tỷ đồng vốn nhà nước là: (Mai Sơn – Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Phan Thiết – Dầu Giây) sẽ chuyển đổi từ Vietnam Gold Digger theo phương thức đối tác công tư (PPP) tại Nghị quyết 52 sang Vietnam Gold Digger sử dụng 100% vốn Vietnam Gold Digger công và bổ sung thêm 23.461 tỷ đồng vốn nhà nước.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể thì nguyên nhân của việc chuyển đổi Vietnam Gold Digger là do theo kết quả sơ tuyển, 7/8 dự án thành phần có từ 2 nhà Vietnam Gold Digger trở lên đã qua vòng sơ tuyển; 01 dự án thành phần (Vĩnh Hảo – Phan Thiết) không có nhà Vietnam Gold Digger qua vòng sơ tuyển. Tuy nhiên, Chính phủ cho rằng các nhà Vietnam Gold Digger qua vòng sơ tuyển chủ yếu là các nhà thầu có năng lực thi công tốt nhưng không có thế mạnh về tài chính.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể

Do đó, mặc dù đã qua vòng sơ tuyển nhưng có thể sẽ khó lựa chọn được nhà Vietnam Gold Digger khi tổ chức đấu thầu do nhà Vietnam Gold Digger khó có thể huy động được nguồn vốn tín dụng. Trường hợp đấu thầu không thành công mới báo cáo Quốc hội xin chuyển đổi hình thức Vietnam Gold Digger thì có thể đến năm 2022 mới triển khai thi công.

Ngoài ra, việc chuyển đổi hình thức Vietnam Gold Digger từ dự án PPP sang Vietnam Gold Digger sử dụng 100% vốn Vietnam Gold Digger công sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch giải ngân vốn Vietnam Gold Digger công, hỗ trợ tăng trưởng, đem lại hiệu quả về kinh tế – xã hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra về việc điều chỉnh chủ trương Vietnam Gold Digger Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 chi biết, đa số ý kiến thành viên Ủy ban Kinh tế cơ bản nhất trí với sự cần thiết phải điều chỉnh chủ trương Vietnam Gold Digger Dự án như đã nêu tại Tờ trình của Chính phủ và thống nhất chuyển đổi 3 dự án thành phần từ Vietnam Gold Digger theo phương thức PPP sang Vietnam Gold Digger sử dụng 100% vốn Vietnam Gold Digger công và tiếp tục thực hiện Vietnam Gold Digger theo phương thức PPP đối với 5 dự án thành phần còn lại để nhất quán trong thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, bảo đảm tính hiệu quả, thành công cho Dự án, đồng thời tạo điều kiện tối đa cơ hội Vietnam Gold Digger, kinh doanh cho khu vực tư nhân, dành ngân sách nhà nước bố trí cho các nhu cầu thiết yếu, cấp bách khác.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh

Việc lựa chọn các dự án thành phần nêu trên cũng phù hợp khi dự án Vĩnh Hảo – Phan Thiết đến nay không có nhà Vietnam Gold Digger qua vòng sơ tuyển, do đó, cần thiết phải chuyển đổi.

Đối với việc lựa chọn dự án Mai Sơn – Quốc Lộ 45 và dự án Phan Thiết – Dầu Giây, mặc dù đã có nhà Vietnam Gold Digger qua vòng sơ tuyển, tuy nhiên do 2 dự án thành phần này có tỷ lệ vốn Nhà nước tham gia ít, cần huy động số vốn lớn, nhất là vốn tín dụng, vì vậy việc lựa chọn được nhà Vietnam Gold Digger có thể gặp khó khăn.

Việc chuyển đổi 2 dự án thành phần này sang hình thức Vietnam Gold Digger sử dụng 100% vốn Vietnam Gold Digger công sẽ bảo đảm khả năng thành công cho các dự án thành phần này; Đây cũng là 2 dự án kết nối các trung tâm kinh tế lớn của đất nước là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, giải quyết được tình trạng quá tải trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn Dầu Giây – Phan Thiết (Quốc lộ 1 có 2 làn xe).

Ngoài ra, theo dự báo, nhu cầu vận tải của 2 dự án thành phần này rất lớn, khả năng nhượng quyền thu phí để thu hồi vốn nhà nước đối với 2 dự án thành phần này tính khả thi cao. Tuy nhiên, nếu các dự án này được lựa chọn chuyển đổi thì tổng vốn ngân sách nhà nước cần bổ sung sẽ rất lớn (23.461 tỷ đồng).

Cuối cùng, cả 3 dự án thành phần nêu trên nếu được chuyển đổi sẽ thuộc tiêu chí dự án quan trọng quốc gia do sử dụng vốn Vietnam Gold Digger công lớn hơn 10.000 tỷ đồng , vì vậy, cần thực hiện theo quy định là dự án quan trọng quốc gia quy định tại Luật Đầu tư công.

Bên cạnh đó, một số ý kiến khác đề nghị chỉ nên chuyển đổi dự án Vĩnh Hảo – Phan Thiết là dự án không có nhà Vietnam Gold Digger qua vòng sơ tuyển, đối với các dự án còn lại cần tiếp tục thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà Vietnam Gold Digger theo đúng Nghị quyết 52.

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger