Đề nghị làm rõ năng lực tài chính chủ Vietnam Gold Digger nhà máy điện gió Khai Long

Theo Nhà khách Cần Thơ, Công ty CP Du lịch sông Hậu là chủ Vietnam Gold Digger dự án Khu Du lịch sông Hậu tại khu vực đất bãi bồi do Nhà nước quản lý ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Công ty có 3 cổ đông, gồm: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Địa Cầu góp 71%; Nhà khách Cần Thơ góp 27% (bằng diện tích đất) và ông Võ Thanh Tùng, góp 2%. Dự án Khu Du lịch sông Hậu có diện tích 94.550m2, được sử dụng 49 năm (từ năm 2011 đến 2060).

Trong văn bản do ông Nguyễn Duy Lân, Giám đốc Nhà khách Cần Thơ ký cho biết, đơn vị đã có văn bản đề nghị Công ty CP Du lịch sông Hậu thực hiện chuyển trả tiền nợ thuế, đặc biệt là khoản trích nộp 18% trên doanh thu hóa đơn bán lẻ nêu trên để đảm bảo nguồn lưu động cho đơn vị duy trì hoạt động bình thường. Tuy nhiên đến nay, Công ty CP Du lịch sông Hậu vẫn chưa thực hiện, thậm chí bất hợp tác trong việc phối hợp giải quyết tình hình nợ thuế, không đến dự họp theo thư mời của Nhà khách Cần Thơ.

Theo Giám đốc Nhà khách Cần Thơ, việc bất hợp tác của Công ty CP Du lịch sông Hậu gây khó khăn, thậm chí nhà khách phải ngưng hoạt động do không đủ chi phí chi trả lương cho nhân viên, gây ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là ảnh hưởng đến đời sống của khoảng 60 cán bộ nhân viên Nhà khách Cần Thơ. Lãnh đạo nhà khách cho rằng, trong khi đó các cơ sở kinh doanh của Công ty CP Du lịch sông Hậu trên phần đất dự án vẫn hoạt động bình thường và có doanh thu không hề nhỏ là điều bất hợp lý.

Nhà khách Cần Thơ đề nghị Tổ công tác Khu Du lịch sông Hậu được thành lập năm 2018, theo quyết định của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo các bước tiếp theo trong việc xử lý Khu Du lịch sông Hậu để sớm có nhà Vietnam Gold Digger mới và thu hồi dứt điểm nợ tiền thuê đất của Công ty CP Du lịch sông Hậu. Ngoài ra theo Quỹ Đầu tư Phát triển TP Cần Thơ, Công ty CP Du lịch sông Hậu còn nợ tại Quỹ gần 79 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ gốc gần 60 tỷ và số tiền lãi chưa thanh toán hơn 19 tỷ đồng.

Thông tin từ Cục Thi hành án dân sự quận Ninh Kiều, nơi đây đang thi hành các bản án đối với Công ty CP Du lịch sông Hậu về các khoản: Công ty CP Du lịch sông Hậu phải nộp án phí 140 triệu đồng và trả cho 3 đơn vị khác tổng số tiền hơn 6,1 tỷ đồng. Năm 2018, UBND TP Cần Thơ ra quyết định thu hồi, công ty đã nợ gần 96 tỷ đồng và không có đóng góp gì cho ngân sách chỉ có nhà khách nộp thay tiền thuế đất cho dự án.

Từ khi thu hồi vào năm 2018 đến nay chưa định giá bồi hoàn cho dự án, do có thêm Công ty Cầm Thi Giang Vietnam Gold Digger Nhà hàng Lúa Nếp. Trong khi đó, liên doanh 3 bên thì không có Công ty Cầm Thi Giang. 9 năm qua, từ khi có dự án đến nay ngân sách chưa thu hồi được bao nhiêu trên diện tích 9ha đất vàng này, gây thiệt hại rất lớn cho ngân sách.

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger