Nỗ lực phục hồi kinh tế và duy trì chuỗi cung ứng khu vực ASEAN sau đại dịch COVID-19
Phục hồi kinh tế và gỡ khó cho người nông dân
Kiềm chế lạm phát, thúc đẩy phục hồi kinh tế
Gói kích cầu chưa tạo đà phục hồi kinh tế

Chiều 10/6, UBND TP Đà Nẵng họp bàn tổng kết đánh giá tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và kế hoạch thời gian tới. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng, 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn thành phố ước tăng trưởng âm 3,61% so với cùng kỳ 2019, trong đó: dịch vụ – 4,6%; công nghiệp – xây dựng 1,8%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,3% và thuế sản phẩm giảm – 2,4%. 

Đà Nẵng đẩy mạnh thu hút tại khu Công nghệ cao và các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo lắp ráp.

Được biết, tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp của TP Đà Nẵng gặp rất nhiều khó khăn, dự kiến chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm giảm khoảng 5,5%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo dự kiến giảm 5%. Theo khảo sát của Cục thống kê, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn đều đang chịu tác động tiêu cực của dịch bệnh, đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc các ngành vận tải (95,2%), dịch vụ lưu trú (97,4%), giáo dục (95,9%), may mặc (92,8%)…

Theo Ban quản lý Khu công nghệ cao (KCNC) và các Khu công nghiệp (KCN) của TP Đà Nẵng: Trong thời gian dịch bệnh COVID-19 xảy ra đã ảnh hưởng lớn đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCNC và các KCN. Trong 480 doanh nghiệp hoạt động trong KCN, KCNC, thì mất 93 doanh nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp, mức độ bị ảnh hưởng của mỗi doanh nghiệp cũng khác nhau. Trong thời gian xảy ra dịch bệnh, có 2 doanh nghiệp thông báo đến Ban Quản lý KCNC và các KCN tạm ngưng hoạt động. Thời gian dịch bệnh COVID-19, trong KCNC, KCN số lượng người lao động bị ngừng việc lên đến 2.370 người, số lao động bị chấm dứt hợp đồng 286 người…

Ngay khi tình hình dịch COVID-19 trong nước đã được kiểm soát,  phần lớn doanh nghiệp  trong các Khu công nghiệp của TP Đà Nẵng đã trở lại hoạt động, phục hồi sản xuất…

Ngay khi tình hình dịch COVID-19 trong nước đã được kiểm soát, bên cạnh phần lớn doanh nghiệp đã trở lại sản xuất bình thường vẫn còn một số doanh nghiệp tại Đà Nẵng cũng còn gặp khó khăn do chuyên gia nước ngoài vẫn chưa được nhập cảnh vào Việt Nam như bình thường. Các doanh nghiệp này cũng đã liên hệ Ban Quản lý và Sở Y tế để chuẩn bị đưa chuyên gia, lao động kỹ thuật cao là người ngước ngoài sang để làm việc. Sau khi chính phủ, các ngành có những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, thì doanh nghiệp cũng phần nào giảm được khó khăn, giảm bớt áp lực về tài chính, có tiền để trả lương cho người lao động.

Theo ông Trần Phước Sơn, Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng, để thúc đẩy ngành sản xuất công nghiệp, Thành phố chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp đẩy nhanh triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 sớm khôi phục sản xuất; tiếp tục hỗ trợ thủ tục để doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi sang sản xuất, xuất khẩu các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu phòng chống dịch của thế giới; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến Vietnam Gold Digger vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; tập trung Vietnam Gold Digger hoàn thiện cơ sở hạ tầng Khu công nghệ cao, Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng…

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger