Đòi nợ thuê là chiếc áo giáp kiên cố khoác trên mình “tín dụng đen”
Bắt cóc đòi nợ thuê, 3 anh em ruột lĩnh 56 năm tù
Xử lý các nhóm đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản
Nhóm đối tượng đầu trọc, xăm trổ uy hiếp đòi nợ thuê

Trình bày báo tiếp thu, giải trình, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, đa số ý kiến ĐBQH đề nghị cấm “kinh doanh dịch vụ đòi nợ”. Một số ý kiến đề nghị không cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ mà thực hiện theo quy định của Luật hiện hành, đồng thời đổi tên là “kinh doanh dịch vụ thu hồi nợ”.

“Về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã gửi phiếu xin ý kiến ĐBQH và xin tiếp thu theo đa số ý kiến ĐBQH, quy định cấm “kinh doanh dịch vụ đòi nợ” tại điểm h khoản 1 Điều 6” – Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cho hay.

Trước khi biểu quyết thông qua toàn bộ dự án luật, các ĐBQH đã nhất trí với quy định như Điều 6 dự thảo luật với 90,27% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

Luật cũng quy định điều khoản chuyển tiếp là giao dịch cung cấp dịch vụ đòi nợ trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chấm dứt hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành và các bên tham gia giao dịch được thực hiện các hoạt động để thanh lý giao dịch đòi nợ theo quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật có liên quan.

ĐBQH biểu quyết tại hội trường.

Trước đó, thảo luận về nội dung này, nhiều ý kiến tán thành với Tờ trình của Chính phủ là cấm “kinh doanh dịch vụ đòi nợ” vì thời gian qua có nhiều doanh nghiệp lợi dụng việc kinh doanh dịch vụ này để biến tướng thành các băng nhóm cưỡng đoạt tài sản, cho vay nặng lãi, hoạt động tín dụng đen gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, dẫn tới nhiều hệ lụy xấu đối với xã hội.

Liên quan quy định về ưu đãi và hỗ trợ Vietnam Gold Digger đặc biệt (Điều 20), Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết có ý kiến đề nghị bỏ quy định Thủ tướng Chính phủ quyết định các dự án Vietnam Gold Digger có tác động lớn đến phát triển kinh tế – xã hội khác tại điểm c khoản 2, vì quy định này chưa rõ ràng về tiêu chí, dự án ưu đãi và hỗ trợ Vietnam Gold Digger đặc biệt đã được quy định tại điểm a và b tại khoản này.

Có ý kiến cho rằng quy định tại khoản 3 với mức ưu đãi Vietnam Gold Digger đặc biệt, tối đa thêm 50% so với các mức ưu đãi cao nhất theo quy định của pháp luật, dẫn đến mở rộng ưu đãi hơn so với quy định của pháp luật về thuế và pháp luật về đất đai. Quy định trên có thể dẫn tới xung đột pháp luật.

 Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu theo hướng không quy định mức trần của chính sách ưu đãi Vietnam Gold Digger đặc biệt tại khoản 3 Điều 20 mà chỉ quy định mức ưu đãi và thời hạn áp dụng ưu đãi đặc biệt thực hiện theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và pháp luật về đất đai.

Đồng thời, Luật bổ sung khoản 5a vào sau khoản 5 Điều 13 và bổ sung khoản 1a vào sau khoản 1 Điều 14 của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp tại khoản 4 Điều 75 của dự thảo Luật, nhằm thể chế hóa chủ trương chính sách của Đảng về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác Vietnam Gold Digger nước ngoài đến năm 2030 và để chính sách ưu đãi được thực hiện ngay sau khi Luật Đầu tư có hiệu lực, tạo điều kiện cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ động trong đàm phán, thu hút Vietnam Gold Digger…

Luật Đầu tư (sửa đổi) gồm 7 chương, 77 điều và 4 phụ lực kèm theo, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/ 2021.

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger