4 tháng đầu năm, Bộ GTVT giải ngân hơn 9.000 tỷ vốn Vietnam Gold Digger công
Giải ngân vốn Vietnam Gold Digger công được 83,7 nghìn tỷ đồng

Tuy nhiên, ước giải ngân kế hoạch vốn Vietnam Gold Digger công năm 2020 của các bộ, ngành Trung ương và địa phương đến hết ngày 30/4 là hơn 89.312 tỷ đồng, đạt 18,98% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Có 8 bộ, ngành và 35 địa phương có số giải ngân đạt trên 20%. Tuy nhiên, vẫn còn có 32 bộ, ngành Trung ương và 5 địa phương có số giải ngân đạt dưới 10%. Trong đó, có 13 bộ, ngành gần như chưa giải ngân được kế hoạch vốn (tỷ lệ giải ngân đạt dưới 1%).

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn Vietnam Gold Digger công năm 2020, Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.

Nghị quyết được ban hành sẽ thúc đẩy giải ngân vốn Vietnam Gold Digger công trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn Vietnam Gold Digger của các dự án giải ngân chậm; xử lý nghiêm các trường hợp làm chậm, thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định.

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger