Kiến nghị xử lý gần 53 tỷ đồng tại Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ
Chủ Vietnam Gold Digger dự án Khu Du lịch sông Hậu nợ gần 100 tỷ đồng

Ngày 1/7, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, thông tin liên quan đến công tác thu hồi nợ của Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ (CADIF). 

Theo Phó Chủ tịch TP Cần Thơ, đến nay có 3 gói mà CADIF cho vay xếp vào nợ xấu khó thu hồi, gồm: khoản nợ của DNTN Huỳnh Châu 8,6 tỷ đồng, Công ty CP du lịch Sông Hậu 59,7 tỷ đồng và Công ty CP MK 41,5 tỷ đồng.

“Chúng tôi sẽ kiểm tra lại quy trình từ thẩm định, cho vay. Ai sai sẽ xử lý và bảo bảo đảm nguyên tắc bảo toàn vốn, không để thất thoát”, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ khẳng định.

Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ “ôm” nhiều khoản nợ khó thu hồi.

Trước đó, Kiểm toán Nhà nước khu vực V đã chỉ ra nhiều sai phạm của CADIF và kiến nghị xử lý tài chính số tiền hơn 53 tỷ đồng. 

Thành phố có nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan phải thực hiện theo kết luận. Trong 12 kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, UBND TP đã thực hiện xong 9 kiến nghị, 2 kiến nghị UBND TP đang chỉ đạo thực hiện và một kiến nghị đang rà soát.

Công ty CP Sông Hậu lâm vào cảnh nợ nần. 

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, việc con, em cán bộ, nguyên cán bộ làm việc ở CADIF là có. Đến nay đã có 6 trường hợp đang làm thủ tục xin chuyển. Trong số này có trường hợp là con, em cán bộ, nguyên cán bộ thành phố.

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger