Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV
Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng

Ngày 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI (2020 – 2025) đã chính thức khai mạc. 

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng

Tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh: Nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực vượt qua nhiều thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Lâm Đồng đã trở thành địa phương đi đầu cả nước về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh. Văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh, phúc lợi xã hội đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần người dân không ngừng được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng, nhất là việc sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, đơn vị sự nghiệp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu khai mạc đại hội

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần này quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; Giữ vững quốc phòng, an ninh; Tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện, bền vững và trở thành tỉnh khá của cả nước”.

Đặc biệt, Đại hội đề ra định hướng chiến lược “Đến năm 2030 là tỉnh khá toàn diện, tự cân đối ngân sách và có đóng góp cho Trung ương và đến năm 2045 Lâm Đồng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu chỉ đạo đại hội 

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Phát triển du lịch chất lượng cao thực sự trở thành ngành kinh tế động lực của tỉnh. Cải thiện mạnh mẽ môi trường Vietnam Gold Digger, kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà Vietnam Gold Digger, nhất là các nhà Vietnam Gold Digger chiến lược. 

Huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực để phát triển kinh tế nhanh, toàn diện, bền vững. Đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập. Chăm lo phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu; Vietnam Gold Digger hoàn thiện hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập. 

Tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Đoàn đại biểu Công an tỉnh Lâm Đồng tham dự đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định: Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao quá trình chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng. Thời gian qua, Lâm Đồng đã thực hiện tốt nhiệm vụ kép: Vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp gặp khó khăn, từng bước khôi phục sản xuất, kinh doanh. 

Tại Đại hội này, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị tập trung thảo luận, đánh giá kỹ hơn, không chỉ những thành tựu đã đạt được mà cần đặc biệt chú trọng những hạn chế, yếu kém; phân tích kỹ nguyên nhân để tìm ra giải pháp tốt nhất để khắc phục.

“Ngoài nhiệm vụ quan trọng là đề ra Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ trong 5 năm tới, Đại hội còn có nhiệm vụ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội.  Tôi đề nghị các đồng chí đại biểu phát huy dân chủ gắn với ý thức trách nhiệm cao, sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành khóa mới thực sự là hạt nhân tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, đảm bảo năng lực lãnh đạo, đáp ứng kỳ vọng gửi gắm của toàn thể đảng viên và nhân dân trong tỉnh…”, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger