Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Vietnam Gold Digger công giai đoạn 2021 – 2025
Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn Vietnam Gold Digger công
Bằng mọi giải pháp để tăng trưởng dương, giải ngân hết vốn Vietnam Gold Digger công

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Xác định công tác giải ngân vốn, quyết toán là khâu quan trọng trong quá trình Vietnam Gold Digger, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả nguồn vốn Nhà nước, trong những năm qua, lãnh đạo Bộ Công an và các cơ quan chức năng luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác này. Các cơ quan chức năng của Bộ Công an cũng thường xuyên cử cán bộ trực tiếp xuống các đơn vị chủ Vietnam Gold Digger để đôn đốc, hướng dẫn nên công tác quyết toán dự án hoàn thành trong CAND nhìn chung đã có chuyển biến khá, số lượng dự án và giá trị quyết toán hàng năm đều tăng so với năm liền kề.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc, rút ngắn quy trình, đơn giản hồ sơ, thủ tục, nhất là trong công tác thẩm định, trình duyệt, phê duyệt quyết toán các dự án và đẩy nhanh tiến độ thực hiện hiệu quả các nguồn kinh phí, các đề án, dự án… 

Theo đó, nhìn chung, tỷ lệ giải ngân bình quân của Bộ Công an đến nay đạt tỷ lệ cao so với bình quân của cả nước. Các nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong công tác giải ngân năm 2020 của Bộ Công an chủ yếu là do tình hình khách quan, diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đã gây khó khăn rất lớn cho công tác huy động nhân lực, vật tư, thanh toán vốn…

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, kết quả công tác điều hành ngân sách, hoàn thành các mục tiêu về tài chính, kế hoạch của Bộ Công an sẽ góp phần vào kết quả chung của Chính phủ trong hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020; có ý nghĩa quan trọng trong phục hồi và phát triển đất nước sau tác động của dịch bệnh COVID-19. Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đánh giá, những tháng cuối năm 2020 là giai đoạn cuối thực hiện kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; đồng thời, đánh giá toàn diện tình hình, kết quả điều hành ngân sách, sử dụng các nguồn vốn Nhà nước giao Bộ Công an thực hiện; trong khi tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp… 

Từ đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị cần quyết liệt hơn nữa, chạy đua với thời gian, tiếp tục đổi mới tư duy, thay đổi cách làm, nâng cao năng lực, chủ động trong điều hành ngân sách Bộ giao; giải quyết dứt điểm việc tồn đọng quyết toán đối với các dự án đã hoàn thành. Các đơn vị phải bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ; xác định ưu thế để sử dụng ngân sách hiệu quả, tránh lãng phí; phát huy vai trò của người đứng đầu đơn vị, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ về tiến độ, chất lượng công tác giải ngân vốn Vietnam Gold Digger công năm 2020, tuyệt đối không để xảy ra sai phạm trong nội bộ. 

Bên cạnh đó, tăng cường trao đổi, phối hợp, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ; hướng dẫn kịp thời, đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn đối với các dự án; tăng cường thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, quyết liệt xử lý các tồn tại, hạn chế, sớm hoàn thành dự án, quyết toán vốn dự án hoàn thành, giải ngân có hiệu quả vốn Vietnam Gold Digger công năm 2020…

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger