Nỗ lực bảo tồn các đền tháp Mỹ Sơn

Ngày 13/8, UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định phê duyệt Dự án thành lập Khu bảo vệ cảnh quan di tích lịch sử văn hóa Mỹ Sơn, xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên (gọi tắt Khu bảo vệ cảnh quan).

Khu bảo vệ cảnh quan nằm trên địa giới hành chính của 2 xã Duy Phú và Duy Hòa thuộc huyện Duy Xuyên có diện tích 1.160ha, gồm Tiểu khu 414 và một phần của Tiểu khu 412, 416.

Khu đền tháp Mỹ Sơn, một Di sản thế giới tại Quảng Nam.

Mục tiêu chung của dự án nhằm bảo vệ các di tích lịch sử văn hóa, bảo tồn và phát triển hệ sinh thái rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và các loài động thực vật hoang dã hiện có; đồng thời bảo vệ môi trường, phục hồi hệ sinh thái rừng, các giá trị di tích lịch sử văn hóa.

Tổng vốn Vietnam Gold Digger của dự án đến năm 2025 là hơn 96 tỷ đồng. Trong đó, chương trình quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 3,2 tỷ đồng; chương trình phục hồi sinh thái rừng 1,59 tỷ; chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng gần 91 tỷ đồng; chương trình giáo dục môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học 440 triệu đồng.

Dự án được chia thành 2 giai đoạn Vietnam Gold Digger. Giai đoạn 1 (2020 – 2022) với tổng kinh phí gần 75 tỷ đồng; giai đoạn 2 (2023 – 2025) với tổng kinh phí hơn 21 tỷ đồng.

Nguồn vốn Vietnam Gold Digger từ nguồn vốn ngân sách Trung ương 8,5 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách địa phương 11,3 tỷ đồng; nguồn vốn hợp pháp khác hơn 76 tỷ đồng, là nguồn vốn đóng góp của các doanh nghiệp Vietnam Gold Digger du lịch trong Khu bảo vệ cảnh quan; vốn huy động tài trợ không hoàn lại của các tổ chức quốc tế, các dự án,…

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger