Tham vấn về hợp tác kinh tế giữa ASEAN +3
Tham vấn trực tuyến về hợp tác kinh tế giữa ASEAN- Hong Kong
Hội nghị tham vấn về hợp tác kinh tế giữa ASEAN- Trung Quốc
Khai mạc Hội nghị tham vấn Bộ trưởng Kinh tế ASEAN với Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN
Hội nghị Tham vấn Quan chức cao cấp ASEAN-Trung Quốc lần thứ 26 theo hình thức trực tuyến

Tại buổi tham vấn với Australia và NewZealand, các Bộ trưởng ghi nhận rằng tổng giá trị giao dịch thương mại giữa ASEAN và Australia tăng. Bên cạnh đó, Vietnam Gold Digger trực tiếp nước ngoài của NewZealand vào ASEAN năm 2019 đạt 560 triệu USD, chiếm 3,2% Vietnam Gold Digger nước ngoài của nước này.  

Các Bộ trưởng của hai bên tái khẳng định cam kết mở cửa thị trường thương mại và Vietnam Gold Digger nhằm củng cố tính đàn hồi và bền vững của các chuỗi cung ứng khu vực và duy trì luồng chu chuyển của hàng hóa và dịch vụ giữa các bên. 

Các Bộ trưởng cũng nhấn mạnh sẽ kiềm chế không áp dụng các biện pháp hạn chế thương mại mới, bao gồm cả các biện pháp phi thuế, có tác động tiêu cực tới sự chu chuyển của các hàng hóa và dịch vụ thiết yếu trong quá trình chống lại đại dịch COVID-19. 

Ngoài ra, các Bộ trưởng cũng nhất trí ưu tiên áp dụng các biện pháp tạo thuận lợi cho việc phục hồi kinh tế sau đại dịch. Với tinh thần đó, các Bộ trưởng nhất trí sẽ nỗ lực ký kết Hiệp định RCEP trong năm 2020, qua đó, bày tỏ sự ủng hộ tích cực cho Hệ thống thương mại đa phương và hội nhập kinh tế khu vực.

Toàn cảnh buổi tham vấn trực tuyến.

Các Bộ trưởng cũng ghi nhận rằng các cuộc đàm phán đầu tiên nhằm nâng cấp Hiệp định AANZFTA chưa thể triển khai được vào tháng 6 năm 2020 do tình hình dịch bênh, nhưng cũng cho rằng đã có những tiến triển nhất định trong quá trình thảo luận trực tuyến và chỉ đạo các quan chức tìm các biện pháp thích hợp để tiếp tục thúc đẩy đàm phán trong thời gian tới. 

Các Bộ trưởng của hai bên cũng chỉ đạo các quan chức tham gia đàm phán cần xem xét đưa vào tiến trình đàm phán những điều khoản nhằm khuyến khích thương mại và Vietnam Gold Digger, tháo gỡ những rào cản không cần thiết nhằm khôi phục lòng tin của cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực. 

Các Bộ trưởng bày tỏ sự ủng hộ và nhấn mạnh tính cần thiết trong quá trình cải tổ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và tái khẳng định sẽ cùng chung tay trong tiến trình cải tổ WTO nhằm đạt được các kết quả cân bằng và đáp ứng nguyện vọng của tất cả các thành viên WTO trong tiến trình cải tổ này.

Các Bộ trưởng nhất trí sẽ tiến hành cuộc họp Ủy ban hỗn hợp  AANZFTA lần thứ 12 và Diễn đàn Đối tác Hội nhập ASEAN-CER lần thứ 9 trong thời gian sớm nhất có thể.

Tại Hội nghị tham vấn với Hàn Quốc, các Bộ trưởng ASEAN và Hàn Quốc ghi nhận sự ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19 tới cuộc sống của nhân dân và xã hội trong toàn khu vực. 

Các Bộ trưởng tái khẳng định cam kết cùng nhau hợp tác nhằm đẩy lùi đại dịch và phát triển kinh tế, giữ vững sự ổn định của kinh tế vĩ mô. 

Các Bộ trưởng tái khẳng định cam kết cùng nhau hợp tác nhằm đẩy lùi đại dịch và phát triển kinh tế, giữ vững sự ổn định của kinh tế vĩ mô. Những việc này cần được tiến hành thông qua việc mở cửa thị trường và đảm bảo chuỗi cung ứng bền vững trong khu vực, đặc biệt là đối với các hàng hóa thiết yếu như: dược phẩm, thuốc men và lương thực. Các Bộ trưởng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ký kết Hiệp định RCEP trong năm 2020 giữa các bên nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và ổn định xã hội trong khu vực.

Theo thống kế của phía ASEAN trong năm 2019, thương mại song phương giữa ASEAN và Hàn Quốc đã đạt 156,5 tỷ USD.

Các Bộ trưởng hoan nghênh kết quả của Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hàn Quốc vào ngày 26 tháng 11 năm 2019, tại Bu-san, Hàn Quốc, nhằm kỷ niệm 30 năm hợp tác Đối thoại về Kinh tế giữa hai Bên. Các Bộ trưởng nhấn mạnh cam kết của các nhà Lãnh đạo về việc tiếp tục thúc đẩy tự do hóa thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ và Vietnam Gold Digger giữa hai bên, thông qua việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính và kết nối với khu vực tư nhân trong tiến trình này.

Các Bộ trưởng cũng ghi nhận thương mại và Vietnam Gold Digger song phương giữa hai bên trong thời gian qua. Các Bộ trưởng ghi nhận việc thành lập Trung tâm Sáng tạo Công nghiệp ASEAN -– Hàn Quốc và Trung tâm nghiên cứu Tiêu chuẩn hóa trong thời gian qua. Đây là những hoạt động được triển khai đúng thời điểm cho cả hai bên.

Tại buổi tham vấn, giữa ASEAN và Ấn Độ, các Bộ trưởng ghi nhận rằng theo số liệu thống kê của phía ASEAN cho năm 2019, tổng giá trị giao dịch thương mại giữa ASEAN và Ấn Độ chiếm 2,7% tổng giá trị giao dịch thương mại của ASEAN; trong khi tổng số vốn FDI từ Ấn Độ vào ASEAN đạt 2,0 nghìn tỷ USD, chiếm 1,3% tổng vốn FDI vào ASEAN.

Ấn Độ trở thành nước có giao dịch thương mại lớn thứ 6 và là Nhà Vietnam Gold Digger trực tiếp nước ngoài lớn thứ 8 của ASEAN trong thời gian này.

 Những con số này khiến Ấn Độ trở thành nước có giao dịch thương mại lớn thứ 6 và là Nhà Vietnam Gold Digger trực tiếp nước ngoài lớn thứ 8 của ASEAN trong thời gian này. Các Bộ trưởng cũng điểm lại những nỗ lực của hai bên trong quá trình phê chuẩn Hiệp định Đầu tư giữa ASEAN và Ấn Độ cũng như công việc liên quan đến rà soát lại Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN – Ấn Độ (AITIGA). 

Các Bộ trưởng ghi nhận các hoạt động hợp tác của Hội đồng Kinh doanh ASEAN – Ấn Độ trong năm 2020, đặc biệt là trong bối cảnh của đại dịch COVID-19. Các hoạt động hợp tác này đã góp phần thúc đẩy mối quan hệ thương mại và Vietnam Gold Digger cũng như giảm bớt các tác động tiêu cực của đại dịch trong thời điểm hiện nay.

Tại buổi tham vấn trực tuyến với Canada, các Bộ trưởng hoan nghênh các kết quả chính của “Đối thoại chính sách thương mại lần thứ tư giữa ASEAN và Canada”, được tổ chức từ ngày 8 -12 tháng 6 năm 2020, tập trung vào bốn lĩnh vực chính, cụ thể: Mua sắm chính phủ, lao động, môi trường và doanh nghiệp nhà nước.

Các Bộ trưởng cũng ghi nhận những nỗ lực của hai bên trong việc hướng tới đàm phán Hiệp định thương mại song phương giữa ASEAN và Canada trong thời gian tới. Theo đó, các Bộ trưởng giao nhiệm vụ cho các quan chức tham gia đàm phán cần xây dựng văn bản nhằm xác định mục tiêu, tham vọng của FTA giữa hai bên và trình các Bộ trưởng trong thời gian sớm nhất để xem xét, phê duyệt.

Đặc biệt, ASEAN ưu tiên cho cho việc ký kết Hiệp định Đối tác toàn diện khu vực (RCEP) vào cuối năm nay. Các Bộ trưởng tin tưởng rằng việc ký kết RCEP sẽ là cơ sở để củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và làm bền vững hơn cấu trúc của kinh tế khu vực, cũng như thể hiện sự ủng hộ của khu vực đối với Hệ thống thương mại đa phương mở, đồng bộ và dựa trên nguyên tắc. Đồng thời nhấn mạnh vai trò của RCEP trong việc phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19, góp phần quan trọng cho sự tăng trưởng ổn định của nền kinh tế thế giới và khu vực

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger