Thúc đẩy thương mại và Vietnam Gold Digger ASEAN – Đông Á

Trong đó, có 86 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký Vietnam Gold Digger mới, với tổng vốn đăng ký đạt gần 218,5 triệu USD và 25 lượt dự án điều chỉnh vốn Vietnam Gold Digger với tổng vốn tăng thêm là 111,8 triệu USD. Riêng trong tháng 8-2020, có 6 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký Vietnam Gold Digger mới và 8 lượt dự án điều chỉnh, với tổng vốn Vietnam Gold Digger ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 77,3 triệu USD, bằng 47,8% so với cùng kỳ năm 2019 và tăng gấp hơn 2,5 lần so với tháng 7-2020.

Hiện, các nhà Vietnam Gold Digger Việt Nam đã Vietnam Gold Digger ra nước ngoài ở 13 lĩnh vực. Có 24 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận Vietnam Gold Digger của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2020. Dẫn đầu là Đức với 4 dự án Vietnam Gold Digger mới, tổng vốn Vietnam Gold Digger đăng ký đạt 92,6 triệu USD, chiếm 28% tổng vốn Vietnam Gold Digger. Lào đứng thứ hai, với 86,7 triệu USD. Tiếp theo là Myanmar, Hoa Kỳ, Singapore…

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger