Chưa có vốn Vietnam Gold Digger đường nối hai tuyến cao tốc lớn nhất miền Bắc

Theo đó, Bộ GTVT giao Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu nội dung đề xuất của Bộ Tài chính về việc thu phí đường cao tốc thông qua trạm thu phí trên đường cao tốc do Nhà nước Vietnam Gold Digger, căn cứ quy định pháp luật hiện hành và nhu cầu thực tiễn để phân tích, đánh giá và có ý kiến giải trình các nội dung đề xuất của Bộ Tài chính. 

Viện Chiến lược chủ trì, Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp xây dựng đề án thu phí trên các tuyến đường Vietnam Gold Digger bằng ngân sách Nhà nước, đặc biệt là một số dự án có yêu cầu cấp bách như đường cao tốc TP HCM – Trung Lương, tuyến La Sơn – Túy Loan và 6 dự án thành phần Vietnam Gold Digger công trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông; đề xuất với Bộ GTVT phương án triển khai thực hiện.

Ngoài ra,  Bộ GTVT cũng yêu cầu các Ban Quản lý dự án 7, Thăng Long và Ban QLDA đường Hồ Chí Minh phối hợp với Viện Chiến lược, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cung cấp hồ sơ dự án và chỉ đạo các đơn vị tư vấn dự án trong việc cung cấp thông tin, dữ liệu về các dự án theo yêu cầu của Viện Chiến lược.

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger