Thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI
Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ khóa VI (2015 – 2020), Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn. 

Hội đã có nhiều hoạt động thúc đẩy công tác lý luận, sáng tác, đào tạo và biểu diễn với nội dung, chủ đề đa dạng, bám sát và phản ánh sinh động hiện thực đời sống xã hội, mở ra những yêu cầu nghiệp vụ chuyên sâu để các tác giả Vietnam Gold Digger trí tuệ, công sức, sáng tạo ra nhiều tác phẩm nghệ thuật múa có giá trị cao.

Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam khóa VII.

Hội đã tổ chức nhiều trại sáng tác, cuộc thi múa chuyên nghiệp và nghệ thuật múa đại chúng. Hội cũng đã xuất bản nhiều sách nghiên cứu lý luận về nghệ thuật múa và tổ chức nhiều thội thảo, hội nghị bàn sâu về lĩnh vực sáng tác, đào tạo, biểu diễn, lý luận phê bình… để kịp thời đánh giá, tổng kết về sự phát triển của nghệ thuật múa.

Trong đó, nổi bật là các hội thảo: “Nghệ thuật Múa Cách mạng Việt Nam – hành trình và phát triển” (2015); “Từ Múa dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam đến tác phẩm múa chuyên nghiệp” (2016); “Thế kỉ 21 – Nghệ thuật Múa Việt Nam nhìn lại và hướng tới” (2017); “Nghệ thuật Múa Việt Nam hiện nay – thực trạng và giải pháp” (2018); “Công tác đào tạo nghệ sĩ biểu diễn thời kỳ hội nhập” (2019)…

Về phương hướng hoạt động của Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Hội sẽ chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động chuyên môn nghệ thuật múa, xây dựng các chương trình hành động rõ ràng, cụ thể, bám sát hiện thực đời sống, thực hiện đúng đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng, chấp hành đúng mọi chủ trương chính sách của Nhà nước, xây dựng nền nghệ thuật múa Việt Nam tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc.

Hội chú trọng làm tốt chức năng chuyên môn, tham mưu, tư vấn có hiệu quả thiết thực về cả 4 lĩnh vực: Nghiên cứu lý luận, sáng tác, đào tạo và biểu diễn. Hội sẽ tích cực đổi mới phương thức hoạt động của Hội đồng nghệ thuật trong thẩm định, đánh giá chất lượng nghệ thuật, đặc biệt lĩnh vực sáng tác.

Các trại sáng tác sẽ đổi mới hình thức tổ chức và có nội dung phong phú, đa dạng hơn. Hội tiếp tục nâng cao chất lượng sáng tác múa bằng các hình thức khác nhau, tổ chức các hội thảo, hội nghị để nhận diện, lý giải các xu hướng sáng tác, nghiên cứu lý luận… về nghệ thuật múa, góp phần định hướng cho sự phát triển của nghệ thuật múa trong giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lời tri ân các nghệ sĩ lão thành, những tấm gương suốt đời phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng văn hóa đất nước, đã cho ra đời những tác phẩm nghệ thuật có giá trị.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, những đóng góp của các nghệ sĩ Việt Nam nói chung, nghệ sĩ múa Việt Nam nói riêng đã góp phần làm giàu thêm kho tàng văn hóa nước nhà, để Việt Nam tự hào là dân tộc có một nền văn hiến rực rỡ. Nhiều nghệ sĩ múa đã để lại không chỉ tác phẩm mà cả tấm gương, tấm lòng suốt đời phấn đấu vì nghệ thuật, vì sự nghiệp phát triển văn hóa đất nước.

 Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng lưu ý, chúng ta đang hướng tới một nền văn hóa Việt Nam và xây dựng con người Việt Nam chân, thiện, mỹ. Các nghệ sĩ cần cố gắng hơn nữa trong việc phát triển và đưa nghệ thuật múa lan tỏa trong đời sống. Đây là nhiệm vụ khó khăn, cần có sự tham gia của giới nghệ sĩ nói chung, của Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam và đặc biệt là của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hội và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần quan tâm Vietnam Gold Digger hơn nữa về đời sống vật chất, tinh thần cũng như đào tạo nghệ thuật cho các nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ trẻ. Các trường phải Vietnam Gold Digger mạnh mẽ trong công tác đào tạo múa. Cơ chế đào tạo múa từ lớp trẻ tuổi lên các bậc cao hơn phải được tính toán, cân nhắc kỹ. Để đổi mới đào tạo, có thể tính đến phương án ứng dụng khoa học, công nghệ vào trong đào tạo để hấp dẫn học viên theo học. 

 Thời gian qua, nghệ thuật múa đã chú trọng sử dụng công nghệ để đưa nghệ thuật đến với công chúng. Các nghệ sĩ đã có những tìm tòi và thử nghiệm trong việc đưa công nghệ vào mô phỏng các động tác múa và đã làm được.

Nhưng, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ hiện nay, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần quan tâm đẩy mạnh việc sử dụng công nghệ kết hợp với nghệ thuật truyền thống để phát triển và lan tỏa sâu hơn nữa nghệ thuật nói chung, nghệ thuật múa nói riêng trong đời sống xã hội…

Đại hội Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ khóa VII nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 15 thành viên. Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Anh Phương, nguyên Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam được bầu là Chủ tịch Hội.

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger