Các nhà máy thủy điện của Trungnam Group đạt mốc 1 tỷ kWh điện
Những dấu ấn trên chặng đường phát triển của Trung Nam Group
Trungnam Group khẳng định thương hiệu bằng những công trình trọng điểm

Dự án trạm biến áp và đường dây 500kV kết hợp Nhà máy điện mặt trời Trung Nam với công suất 450MW được hoàn thành, đưa vào hoạt động ngoài việc góp phần khai thác hơn 1 tỷ kWh, tương đương 1GWh điện từ nguồn năng lượng tái tạo; dự án này còn góp phần quan trọng trong việc giải tỏa công suất lưới điện cho tỉnh Ninh Thuận và khu vực Duyên hải Nam Trung bộ.

Dự án tuyến dây và trạm biến áp 500kV đầu tiên được giao cho tư nhân làm chủ Vietnam Gold Digger, bàn giao 0 đồng cho Nhà nước có 2 máy biến áp 500kV/900 MVA do SIEMENS – Đức thiết kế và sản xuất là thiết bị có công suất lớn nhất hiện nay của hầu hết các nước trên thế giới, đủ khả năng thực hiện cung ứng điện cho 2 tỉnh, thành phố.

Đây là các thiết bị quan trọng nhất của dự án, đóng vai trò như “trái tim” của các dự án điện năng lượng tái tạo khi thực hiện nhiệm vụ tăng, giảm điện thế nhằm đảm bảo phù hợp nhu cầu tiêu thụ điện. Đồng thời tuyến dây truyền tải 500kV, 220kV dài hơn 17km kéo dài từ xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đến xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận sẽ là hướng truyền tải chính để giải tỏa công suất cho toàn bộ các dự án điện sạch ở tỉnh Ninh Thuận.

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger