Bắc Ninh nâng cao năng lực cạnh tranh tiếp tục là điểm sáng thu hút Vietnam Gold Digger nước ngoài
Cả nước thu hút 19,5 tỷ USD vốn Vietnam Gold Digger nước ngoài
Bất chấp COVID-19, Hà Nội vẫn “hút” hơn 1 tỷ USD Vietnam Gold Digger nước ngoài

Theo đó, Việt Nam ưu tiên các dự án công nghệ tiên tiến, dự án xanh, dự án có hàm lượng giá trị gia tăng cao và có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

Để thúc đẩy các cơ hội Vietnam Gold Digger mới, đại diện Cục Đầu tư nước ngoài (FIA), Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam) đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Cụ thể, FIA sẽ cung cấp cho EY Việt Nam thông tin về các định hướng và chính sách thu hút Vietnam Gold Digger trực tiếp nước ngoài (FDI) mới nhất tại Việt Nam. Đồng thời, FIA cũng sẽ hỗ trợ các nhà Vietnam Gold Digger do EY Việt Nam giới thiệu thực hiện các hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu và tiến hành các thủ tục Vietnam Gold Digger – kinh doanh theo quy định của pháp luật; hỗ trợ, xem xét giải quyết hoặc phản ánh kiến nghị của các nhà Vietnam Gold Digger nói trên đến cơ quan có thẩm quyền liên quan. 

Hôm 6-10, Cục Đầu tư nước ngoài (FIA), Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam) đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác

EY Việt Nam sẽ chủ động giới thiệu và đề xuất các nhà Vietnam Gold Digger tiềm năng là khách hàng, đối tác của EY trên toàn cầu, Vietnam Gold Digger vào Việt Nam. EY Việt Nam cũng sẽ phối hợp với FIA tổ chức các sự kiện hội thảo, hội nghị, tọa đàm với các nhà Vietnam Gold Digger là khách hàng, đối tác do EY giới thiệu.

Theo EY Capital Confidence Barometer thực hiện đầu năm 2020, 74% các doanh nghiệp Nhật Bản được khảo sát cho rằng họ sẽ thay đổi chuỗi cung ứng hiện có sau đại dịch COVID-19. Do đó, đây có thể là cơ hội để Việt Nam thu hút vốn Vietnam Gold Digger từ dự định này.

Đồng thời, EY Việt Nam sẽ cung cấp cho FIA các thông tin cập nhật nhất về xu hướng Vietnam Gold Digger, thương mại tại khu vực và toàn cầu. Đồng thời, hỗ trợ FIA trong việc đưa ra các nghiên cứu chiến lược để đánh giá cơ hội, mô hình Vietnam Gold Digger hiệu quả, giải pháp thực hiện tại Việt Nam.

“Công nghiệp phụ trợ từ các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc là một trong những lĩnh vực chúng tôi muốn thu hút Vietnam Gold Digger. Hiện nay, tỉ lệ nội địa hóa trong lĩnh vực công nghiệp của Việt Nam còn thấp”, ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục FIA, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói: “Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tập đoàn mong muốn Vietnam Gold Digger hoặc mở rộng Vietnam Gold Digger tại Việt Nam, chúng tôi đã thành lập riêng một tổ công tác để giải quyết các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp”.

Theo số liệu của FIA, tính lũy kế đến ngày 20 tháng 9 năm 2020, cả nước có 32.658 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 381,5 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án ước đạt 225,8 tỷ USD, bằng 59,1% tổng vốn Vietnam Gold Digger đăng ký còn hiệu lực.

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger