Xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc dần trở lại bình thường
Xuất khẩu nông sản, tránh “bỏ trứng vào một giỏ”
Tránh ùn tắc trong xuất khẩu nông sản, trái cây sang Trung Quốc dịp Tết
Hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, thực phẩm đối phó rào cản thương mại

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 15,07 tỷ USD, giảm 1,6%; chăn nuôi ước đạt 256 triệu USD, giảm 21,4%; thủy sản ước đạt gần 6,88 tỷ USD, giảm 2,5%; các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 10,31 tỷ USD, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Một số mặt hàng duy trì mức tăng trưởng như gạo, sắn, điều… Cụ thể, 10 tháng của năm 2020, giá trị xuất khẩu gạo đạt 5,29 triệu tấn, với giá trị 2,61 tỷ USD, giảm 4% về khối lượng nhưng tăng 8% về giá trị so với cùng kỳ năm trước; mặt hàng sắn có khối lượng xuất khẩu đạt khoảng 2,14 triệu tấn, với giá trị 758 triệu USD, tăng 12,3% về khối lượng và 1,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019.

Điển hình nhất là mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam. Chỉ tính riêng tháng 10/2020, xuất khẩu các mặt hàng này ước đạt 1,15 tỷ USD, đưa giá trị xuất khẩu 10 tháng đạt 9,64 tỷ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Tuy nhiên, nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam có sự sụt giảm so với cùng kỳ năm trước. Đơn cử, giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 10/2020 ước đạt 840 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu 10 tháng đạt gần 6,88 tỷ USD, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm 2019. Giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi 10 tháng năm 2020 đạt 256 triệu USD, giảm 21,4%. Tương tự, cà phê xuất khẩu 10 tháng đạt 1,34 triệu tấn, tương đương 2,32 tỷ USD, giảm 1,3% về khối lượng và giảm 0,7% về giá trị; xuất khẩu rau quả 10 tháng đạt khoảng 2,72 tỷ USD, giảm 12,5%.

Đối với nhập khẩu nông sản, ước tính, tháng 10 năm 2020 đạt 2,72 tỷ USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu 10 tháng đạt 25,59 tỷ USD, giảm 1,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản chính ước đạt 20,3 tỷ USD, giảm 1,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Hải Châu

Kiếm 500.000 VND mỗi ngày – Bắn Cá Đổi Thưởng 2021