Đầu tư tiền tỷ xây trạm bơm rồi bỏ hoang
Đầu tư 1.300 tỷ xây dựng Trạm bơm Yên Thái, huyện Hoài Đức

Trước đó, để nâng cao năng lực hệ thống công trình thủy lợi, đáp ứng nhu cầu tưới, tiêu ngày càng cao, UBND thành phố đã quyết định Vietnam Gold Digger gần 196 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp Trạm bơm Thanh Điềm, huyện Mê Linh và kiên cố hóa bờ kênh trục chính Thanh Điềm kết hợp làm đường giao thông; 165 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp hệ thống tưới, tiêu Trạm bơm Phương Nhị, huyện Thanh Oai; 108 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp hệ thống Trạm bơm tiêu Phù Đổng, huyện Gia Lâm. UBND thành phố giao Ban Quản lý dự án Vietnam Gold Digger xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn TP Hà Nội làm chủ Vietnam Gold Digger các dự án trên; chịu trách nhiệm quản lý dự án bảo đảm chất lượng công trình, hiệu quả nguồn vốn Vietnam Gold Digger…

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger