VinaPhone, nhà mạng đầu tiên hoàn tất chuyển đổi thuê bao 11 số sang 10 số
Nhà mạng khuyến nghị khách hàng hoàn tất đăng ký thông tin theo Nghị định 49

Trong thời gian đầu, 3 nhà mạng sẽ cung cấp dịch vụ cho các thuê bao trả sau. Sau 3 tháng sẽ tiếp tục mở rộng cho các thuê bao trả trước. Theo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), để chuẩn bị cho việc chính thức cung cấp dịch vụ Chuyển mạng giữ số di động cho khách hàng từ ngày 16-11 tới đây, VNPT đang phối hợp với Cục Viễn thông và hai nhà mạng lớn còn lại để thử nghiệm cung cấp dịch vụ này tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. 

Thời gian thử nghiệm kết thúc trước thời điểm triển khai chính thức khoảng 1 tuần để hoàn thiện lại một lần nữa tất cả các quy trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng. 

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger