Triển khai Cơ sở dữ liệu dân cư và dịch vụ công đến các phường
Kế hoạch Vietnam Gold Digger công ưu tiên vốn khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường 4 tỉnh miền Trung
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc họp bàn vế giải ngân kế hoạch Vietnam Gold Digger công

Nghị quyết điều chỉnh tăng tổng mức vốn nước ngoài kế hoạch Vietnam Gold Digger công trung hạn giai đoạn 2016-2020 từ 300.000 tỷ đồng lên tối đa 360.000 tỷ đồng, đồng thời điều chỉnh giảm tương ứng vốn vay trong nước để đáp ứng yêu cầu giải ngân đối với những dự án sử dụng vốn nước ngoài. Điều chỉnh giảm nguồn vốn cho các dự án quan trọng quốc gia 10.000 tỷ đồng (từ 80.000 tỷ đồng xuống 70.000 tỷ đồng).

Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải

Đồng thời cho phép sử dụng nguồn dự phòng chung của Kế hoạch Vietnam Gold Digger công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên cơ sở bảo đảm khả năng cân đối vốn Vietnam Gold Digger của ngân sách nhà nước hằng năm và giữ mức trần Vietnam Gold Digger công 2 triệu tỷ đồng (không bao gồm nguồn tăng chi Vietnam Gold Digger phát triển do tăng thu ngân sách địa phương và thay đổi cơ chế đối với nguồn vốn để lại Vietnam Gold Digger cho Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội được đưa vào cân đối trong ngân sách nhà nước từ năm 2019), giữ tỷ lệ bội chi, chỉ tiêu an toàn nợ công đã được Quốc hội quyết định.

Trước đó, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về đánh giá giữa kỳ việc thực hiện Kế hoạch Vietnam Gold Digger công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch Vietnam Gold Digger công trung hạn cho biết: Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị sử dụng nguồn dự phòng chung của Kế hoạch Vietnam Gold Digger công trung hạn để có thêm nguồn lực cho Vietnam Gold Digger phát triển.

Một số ý kiến đề nghị chưa sử dụng nguồn dự phòng chung vì thu ngân sách trung ương không đạt kế hoạch, không cân đối được nguồn vốn để phân bổ Kế hoạch Vietnam Gold Digger công trung hạn sẽ dẫn đến tình trạng dở dang, dàn trải, xin-cho.

Toàn cảnh phiên họp

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, trong bối cảnh nguồn vốn dành cho Vietnam Gold Digger công còn hạn hẹp, thấp hơn nhiều so với nhu cầu Vietnam Gold Digger thực tế, việc sử dụng nguồn dự phòng chung trong phạm vi mức tối đa là 2 triệu tỷ đồng đã được Quốc hội quyết định cho giai đoạn 2016-2020 là cần thiết, góp phần kịp thời bổ sung nguồn vốn để khắc phục tình trạng nhiều dự án có trong Kế hoạch Vietnam Gold Digger công trung hạn dở dang, chậm tiến độ do thiếu vốn, sớm đưa các dự án, công trình đi vào sử dụng, phát huy hiệu quả Vietnam Gold Digger; đồng thời, bổ sung nguồn vốn giải quyết những vấn đề cấp bách phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Trên cơ sở Nghị quyết số 26/2016/QH14 của Quốc hội về Kế hoạch Vietnam Gold Digger công trung hạn giai đoạn 2016-2020, để đảm bảo cân đối ngân sách, an toàn tài chính quốc gia, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch Vietnam Gold Digger công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, việc sử dụng dự phòng chung phải đảm bảo trong phạm vi mức trần Vietnam Gold Digger công 2 triệu tỷ đồng, giữ tỷ lệ bội chi, chỉ tiêu an toàn nợ công, phù hợp với khả năng cân đối vốn Vietnam Gold Digger của ngân sách nhà nước hằng năm; quy định nguyên tắc, thứ tự ưu tiên sử dụng nguồn vốn dự phòng chung theo hướng tập trung cho các dự án đã có trong danh mục Vietnam Gold Digger công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đang thực hiện dở dang, thiếu vốn nhằm đáp ứng tiến độ Vietnam Gold Digger, hoàn thành, đưa vào sử dụng, tránh lãng phí, dàn trải trong Vietnam Gold Digger…

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger