Đà Nẵng khẩn cấp Vietnam Gold Digger công thêm một nhà máy để “trả nước” cho dân
Thủ tướng: Không ôm đồm, tạo thuận lợi cho địa phương giải ngân vốn Vietnam Gold Digger công
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Lấy ý kiến rộng rãi sửa đổi Luật Đầu tư công
Sẽ cắt vốn nếu Bộ, địa phương không xin bổ sung vốn Vietnam Gold Digger công

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, thanh toán vốn Vietnam Gold Digger công 11 tháng năm 2018 ước đạt 239.573,357 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 59,94% so với kế hoạch Quốc hội giao và đạt 61,62% so kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn so cùng kỳ năm 2017. Nhiều Bộ, ngành Trung ương và địa phương có số giải ngân thấp, cụ thể: 1/56 Bộ, ngành Trung ương và 28/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân kế hoạch 11 tháng đầu năm 2018 dưới 65% kế hoạch năm, trong đó, còn 21 Bộ, ngành Trung ương và 4 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 50% (có 13 Bộ, ngành Trung ương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn 30%).

Lý giải về nguyên nhân giải ngân chậm, theo báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương, đến tháng 11-2018, một số vướng mắc vẫn còn tồn tại, chưa được giải quyết dứt điểm dẫn đến công tác giải ngân chưa đạt yêu cầu như: Vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; Thủ tục điều chỉnh hạng mục, điều chỉnh tổng mức Vietnam Gold Digger dự án, điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Do ảnh hưởng của địa hình phức tạp, thời tiết; Năng lực của một số nhà thầu còn chưa đảm bảo; Các dự án chuyển tiếp đang triển khai thi công chưa nghiệm thu khối lượng hoàn thành để giải ngân thanh toán vốn.

Riêng với nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, việc giao kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ chưa sát với khả năng giải ngân của các Bộ, ngành, địa phương là nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ giải ngân nguồn vốn này mới chỉ đạt khoảng 35,23% kế hoạch.

Trước tình hình trên, tại Văn bản số 14880/BTC-ĐT ngày 28-11-2018 báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thanh toán kế hoạch vốn Vietnam Gold Digger nguồn ngân sách nhà nước tháng 11-2018, Bộ Tài chính đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ một số nội dung để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn Vietnam Gold Digger công. Theo đó, đối với phần kế hoạch vốn năm 2018 còn lại chưa giao, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ tiếp tục giao kế hoạch vốn cho các dự án đã hoàn thiện thủ tục Vietnam Gold Digger theo quy định.

Về kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ điều chỉnh, Bộ Tài chính đề nghị Thủ tướng Chính phủ thông báo kế hoạch cho các Bộ, ngành được bổ sung vốn Trái phiếu Chính phủ. Sau khi có thông báo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương được bổ sung vốn khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch vốn, làm cơ sở để các chủ Vietnam Gold Digger triển khai thực hiện.

Đối với việc giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài, Bộ Tài chính đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương trình Thủ tướng Chính phủ phương án điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm 2018 theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 10140/VPCP-KTTH ngày 18-10-2018 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh việc thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn Vietnam Gold Digger công năm 2018.

Về việc đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu, thanh toán, theo quy định, kế hoạch vốn năm của dự án chỉ thanh toán cho khối lượng hoàn thành được nghiệm thu đến ngày 31 tháng 12 năm kế hoạch. Do đến nay đã cuối tháng 11-2018 nên Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành chỉ đạo các chủ Vietnam Gold Digger tập trung rà soát các khối lượng đã thực hiện để nghiệm thu trong tháng 12, trên cơ sở đó hoàn thiện thủ tục thanh toán gửi ngay ra Kho bạc Nhà nước để thanh toán theo quy định.

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger