Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025
Quyết liệt thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, tăng thu ngân sách

Theo đề án, Hà Nội phấn đấu đến năm 2025, đạt 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp gia nhập thị trường, góp phần cải thiện chỉ số PCI của TP; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa, phấn đấu tốc độ phát triển doanh nghiệp mới bình quân khoảng 10%/năm (bình quân khoảng 30.000 doanh nghiệp mới/năm), phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025 TP có thêm 150.000 doanh nghiệp thành lập mới.

Giai đoạn 2021-2025, doanh nghiệp nhỏ và vừa phấn đấu đạt được các chỉ tiêu: Tạo thêm khoảng 1,5 triệu việc làm mới cho người lao động; tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm trên 25% tổng kim ngạch xuất khẩu của Thủ đô; đóng góp trên 40% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) và trên 30% ngân sách TP.

Ngoài ra, Hà Nội đặt mục tiêu hỗ trợ ít nhất 500 doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất, chế biến thuộc các ngành: công nghệ thông tin; công nghiệp điện tử; cơ khí chế tạo; nông nghiệp công nghệ cao; bảo quản và chế biến nông sản, thực phẩm tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị thành công.

Ngoài ra, Hà Nội đặt mục tiêu hỗ trợ ít nhất 500 doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các chính sách hỗ trợ cụ thể bao gồm 8 nội dung: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp; hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ tư vấn chuyên sâu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ chuyên gia tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ thúc đẩy hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp; chi nghiên cứu xây dựng sách trắng về doanh nghiệp Hà Nội thường niên.

Dự kiến, kinh phí thực hiện đề án là hơn 832 tỷ đồng từ ngân sách TP và hơn 125 tỷ đồng từ kinh phí đối ứng của các tổ chức, cá nhân tham gia.

N.Y

Kiếm 500.000 VND mỗi ngày – Bắn Cá Đổi Thưởng 2021