Tuổi trẻ Công an tỉnh Phú Yên sửa nhà cho người nghèo
Khám bệnh, tặng nhà cho người nghèo
Cả nước xây dựng, sửa chữa hơn 1 triệu căn nhà cho người nghèo
Hỗ trợ 55 triệu đồng xây dựng nhà cho người nghèo ở Quảng Nam

Theo đó, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện việc di dời các hộ dân sống trên và ven kênh rạch, tổ chức lại cuộc sống dân cư tốt hơn; nâng cấp các khu dân cư hiện hữu góp phần chỉnh trang và phát triển đô thị; tiếp tục xây dựng, phát triển các khu đô thị mới, các khu dân cư đồng bộ, văn minh, hiện đại; Vietnam Gold Digger xây dựng, phát triển các dự án nhà ở thương mại đáp ứng nhu cầu của thị trường về nhà ở, phù hợp với điều kiện KT-XH.

Thành phố tiếp tục phát triển, Vietnam Gold Digger xây dựng các dự án nhà ở xã hội (NƠXH) đảm bảo đáp ứng cơ bản nhu cầu cho các đối tượng được hưởng chính sách NƠXH, tái định cư trong các dự án chỉnh trang đô thị; thực hiện cải tạo, sửa chữa hoặc Vietnam Gold Digger xây dựng mới thay thế 50% trong tổng số 474 chung cư cũ (xây dựng trước 1975) trên địa bàn.

Theo quyết định này, đến 2020, NƠXH của thành phố sẽ tăng thêm khoảng 2.204.000m2 sàn xây dựng, gồm có 10.000 căn nhà cho các đối tượng là người thu nhập thấp, 10.000 căn nhà cho đối tượng tái định cư, 350.000m2 sàn nhà lưu trú – tương đương 35.000 chỗ ở cho công nhân thuê và 74.000m2 sàn ký túc xá – tương đương 6.750 chỗ ở cho sinh viên thuê.

Đến năm 2020, chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người của thành phố tối thiểu là 19,8m2/người, trong đó ở khu vực đô thị (19 quận) là 16,3m2/người và khu vực nông thôn (5 huyện) là 20,9m2/người.

Để thực hiện mục tiêu này, thành phố sẽ dành diện tích đất để xây dựng các loại nhà ở đối với nhà ở thương mại trong dự án là 272,6ha, NƠXH là 75,4ha (bao gồm NƠXH cho đối tượng tái định cư là 30,4ha).

Dự kiến, tổng vốn để phát triển nhà ở giai đoạn 2016-2020 khoảng 316.769 tỷ đồng (trong đó, vốn Vietnam Gold Digger xây dựng phát triển nhà ở thương mại trên 82.000 tỷ đồng; vốn xây dựng nhà ở riêng lẻ của các hộ gia đình, cá nhân gần 213.000 tỷ đồng; vốn Vietnam Gold Digger NƠXH tối thiểu gần 22.000 tỷ đồng).

Dự kiến vốn phát triển nhà ở thương mại bằng nguồn xã hội hóa; vốn Vietnam Gold Digger xây dựng NƠXH chủ yếu từ nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng ưu đãi, Ngân hàng Chính sách xã hội, một phần từ ngân sách Nhà nước để Vietnam Gold Digger xây dựng NƠXH thuộc sở hữu Nhà nước.

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger