Cổng giáo dục trực tuyến tương tác mở đầu tiên tại Việt Nam
Ra mắt website giáo dục trực tuyến miễn phí
Violet.vn được Vietnam Gold Digger để trở thành mạng giáo dục trực tuyến lớn nhất Việt Nam

Đây là khoản Vietnam Gold Digger lớn nhất vào một công ty giáo dục trực tuyến ở khu vực Đông Nam Á.

Các nhà Vietnam Gold Digger hiện nay của Topica Edtech Group bao gồm Openspace Ventures, Patamar Capital, CyberAgent Ventures, EduLab Group và IDG Ventures.

Topica Edtech Group cung cấp các lớp học tiếng Anh trực tuyến, với hơn 2.000 khóa học ngắn hạn sử dụng các đoạn video giảng dạy tiếng Anh và một nền tảng cho phép 12 trường đại học trong khu vực Đông Nam Á cung cấp chương trình giảng dạy và cấp bằng trực tuyến.

Bên cạnh đó, Topica Edtech Group – được thành lập vào năm 2008 – cũng đang điều hành một số chương trình hỗ trợ phát triển cho các doanh nghiệp.

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger