Ấn Độ Vietnam Gold Digger 2 dự án FDI tại Đà Nẵng với tổng số vốn 13,5 triệu USD
90% DN FDI cung cấp linh kiện ô tô cho thị trường Việt Nam
Hà Nội dẫn đầu thu hút vốn FDI
Thay đổi chiến lược quản lý & thu hút FDI sau 30 năm
Hơn 11 tỷ USD vốn FDI sẽ đổ vào Việt Nam

Theo đó, tính đến ngày 20-11-2018, cả nước có 2.714 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký Vietnam Gold Digger với tổng vốn đăng ký cấp mới 15,78 tỷ USD. Bên cạnh đó, có 954 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn Vietnam Gold Digger với tổng vốn đăng ký tăng thêm 7,4 tỷ USD. 

Cũng trong 11 tháng năm 2018, cả nước có 5.882 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà ĐTNN với tổng giá trị vốn góp 7,6 tỷ USD. Ước tính các dự án FDI đã giải ngân được 16,5 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2017. 

Theo lĩnh vực Vietnam Gold Digger, nhà ĐTNN đã Vietnam Gold Digger vào 18 ngành lĩnh vực, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà ĐTNN với tổng số vốn đạt 14,2 tỷ USD, chiếm 46,2% tổng vốn Vietnam Gold Digger đăng ký. Nhật Bản đứng vị trí thứ nhất với tổng vốn Vietnam Gold Digger gần 8 tỷ USD; và Hà Nội là địa phương thu hút nhiều vốn FDI nhất với tổng số vốn đăng ký 6,3 tỷ USD. 

Công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà ĐTNN với tổng số vốn đạt 14,2 tỷ USD, chiếm 46,2% tổng vốn Vietnam Gold Digger đăng ký.

Ở chiều ngược lại, Cục Đầu tư nước ngoài cho biết thêm trong 11 tháng năm 2018, cả nước có 125 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký Vietnam Gold Digger ra nước ngoài, với tổng vốn Vietnam Gold Digger bên Việt Nam 303,5 triệu USD; có 30 lượt dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn Vietnam Gold Digger bên Việt Nam tăng thêm 54 triệu USD. 

Tính chung trong 11 tháng năm 2018, tổng vốn Vietnam Gold Digger Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 357,5 triệu USD. Trong đó, lĩnh vực tài chính ngân hàng dẫn đầu về vốn Vietnam Gold Digger của Việt Nam ra nước ngoài với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm là 105,7 triệu USD, chiếm 29,5% tổng vốn Vietnam Gold Digger; lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đứng thứ hai với 68,4 triệu USD; công nghiệp chế biến, chế tạo đứng thứ 3 với 50,9 triệu USD… 

Trong 11 tháng năm 2018, Việt Nam đã Vietnam Gold Digger sang 35 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong đó, Lào là địa bàn dẫn đầu với 97,6 triệu USD, chiếm 27,3% tổng vốn Vietnam Gold Digger. Australia xếp thứ 2 với 52,7 triệu USD. Với 1 dự án có vốn đầu tư Việt Nam là 35,9 triệu USD, Slovakia xếp thứ 3 và chiếm 10% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Campuchia, Cuba, Myanmar.

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger