120 doanh nghiệp phải thoái vốn trong năm 2020
Sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm những sai phạm trong cổ phần hóa, thoái vốn
Dự kiến EVN sẽ cơ bản hoàn thành thoái vốn trong năm 2019

Đối với công tác cổ phần hóa, trong 11 tháng năm 2020, Cục Tài chính doanh nghiệp nhận được báo cáo phê duyệt phương án cổ phần hóa của 7 doanh nghiệp, trong đó có 1 doanh nghiệp thuộc kế hoạch cổ phần hóa theo Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Lũy kế giai đoạn 2016 đến tháng 11/2020, đã có 178 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa với tổng giá trị doanh nghiệp là 443.503 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 207.116 tỷ đồng. Số doanh nghiệp còn phải thực hiện cổ phần hóa theo kế hoạch trong tháng 12/2020 là 91 doanh nghiệp.

H.A

Kiếm 500.000 VND mỗi ngày – Bắn Cá Đổi Thưởng 2021