Khơi thông nguồn vốn từ nhà Vietnam Gold Digger nước ngoài cho doanh nghiệp Việt
Đối thoại trực tiếp về xuất nhập cảnh, tạo thuận lợi cho nhà Vietnam Gold Digger nước ngoài
Thu hút Vietnam Gold Digger nước ngoài tăng trưởng ấn tượng

Thời gian qua, thị trường chứng khoán Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ về quy mô, không ngừng hoàn thiện về cấu trúc, và trở thành một trong những kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế. Tính đến hết ngày 31-12-2018, tổng dư nợ tín dụng của Việt Nam là 310 tỷ USD, trong khi quy mô thị trường chứng khoán đạt 170 tỷ USD.

TS. Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng CIEM cho biết, có rất nhiều sản phẩm được giao dịch trên thị trường chứng khoán ở các nước, nhưng lại không được giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Điều này khiến thị trường chứng khoán Việt Nam thiếu công cụ, thiếu sự hấp dẫn, ảnh hưởng đến việc huy động vốn của các công ty niêm yết.

Khơi thông thị trường vốn qua kênh chứng khoán.

Hiện, CIEM và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đang xây dựng Luật Chứng khoán sửa đổi và Luật doanh nghiệp sửa đổi, mục tiêu xây dựng chính sách phải đa dạng hóa công cụ và giúp công ty huy động vốn, giúp nhà nước cân bằng giữa thuận lợi kinh doanh và an toàn xã hội.

Ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch SSC cho biết, thị trường vốn ở Việt Nam đã góp phần quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu huy động và phân bổ các nguồn lực cho Vietnam Gold Digger phát triển.

Hiện, thị trường chứng khoán từng bước là kênh huy động vốn quan trọng, nhất là đối với chính quyền các địa phương và DN. Các DN Việt Nam cũng đã bắt đầu quan tâm và tham gia huy động vốn trên thị trường chứng khoán để đa dạng hóa hoạt động sản xuất và kinh doanh.

Tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Việt Hà, Ủy viên chuyên trách Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) đã đưa ra giải pháp giao dịch cho nhà Vietnam Gold Digger nước ngoài. Theo bà Hà, trong 376 công ty niêm yết trên Sở, hiện nay chỉ có 25 DN tại TP Hồ Chí Minh mở room 100%, 3 công ty mở room 51%-70%, 317 công ty giữ nguyên tỷ lệ 49%, 8 công ty có room 30% (nước ngoài), 23 công ty hạn chế bớt sở hữu nước ngoài tại công ty (dưới 49%).

Các công ty niêm yết khi nới room phải rà soát ngành nghề có điều kiện và gặp nhiều khó khăn trong việc tìm hiểu thông tin và tiến hành thủ tục với cơ quan hữu quan.

Theo ông Lê Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Vietnam Gold Digger, Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital, tổng vốn hóa nhà Vietnam Gold Digger nước ngoài đang nắm giữ trên hai sàn HOSE và HNX đạt 35 tỷ USD; số cổ phần tối đa mà nhà Vietnam Gold Digger nước ngoài được phép sở hữu của nhà Vietnam Gold Digger nước ngoài còn lại là 18 tỷ USD.

Hiện nay DN FDI rất khó bỏ vốn vào DN Việt vì không có cổ phiếu để Vietnam Gold Digger. Để giải quyết vấn đề này, ông Tuấn cho rằng cần đưa ra giải pháp tổng thể cho thị trường với 4 yếu tố: Độ sâu, độ rộng của thị trường, cân bằng thông tin và khung pháp lý hoàn thiện, không chồng chéo.

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger