Cần làm rõ vốn, tính khả thi và hiệu quả khi xây Cảng hàng không Sapa

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải thực hiện phê duyệt quy hoạch chi tiết (điều chỉnh) Cảng Hàng không Sa Pa theo đúng quy định, làm cơ sở triển khai thực hiện Vietnam Gold Digger. UBND tỉnh Lào Cai phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan triển khai việc Vietnam Gold Digger, xây dựng Cảng Hàng không Sa Pa theo đúng quy định.

Trước đó, tỉnh Lào Cai đã kiến nghị xây dựng Cảng Hàng không Sa Pa dân dụng kết hợp quân sự, đặt tại xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Dự án được phân kỳ Vietnam Gold Digger theo hai giai đoạn. Theo Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến 2030 đã được Thủ tướng phê duyệt, đến năm 2030, Cảng Hàng không Sa Pa được đưa vào khai thác, có cấp 4C và công suất 3 triệu khách/năm.

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger