Hơn 160 cuộc kết nối Vietnam Gold Digger với 7,86 triệu USD tại Techfest 2018

Tại đây, Bộ KH&ĐT đã công bố iStart – Dự án thí điểm phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp dành cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo. iStart là chương trình tăng tốc DN, dựa trên nền tảng hệ sinh thái của iBosses, do Bộ KH&ĐT cùng iBosses Việt Nam phối hợp thực hiện. Mục đích của chương trình là chuyên nghiệp hóa các DNNVV, các start-up hoạt động hiệu quả trong kỷ nguyên số, đồng thời giúp kết nối Vietnam Gold Digger trong nước và quốc tế. Đến với iStart, các DN sẽ trải qua 4 vòng tuyển chọn.

Tại vòng một (Tiếp nhận và thẩm định), 1.000 đại diện DN sẽ được chọn lọc để tham gia training camp diễn ra trong vòng 2 ngày tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng. Thông qua các hoạt động đào tạo, hội đồng thẩm định sẽ chọn ra 100 DN phù hợp nhất để tiếp tục tham gia chương trình.

Tại vòng hai (Thiết lập và giám sát), i-Start sẽ tiến hành thẩm định và chọn ra 40 DN bước vào vòng tiếp theo. Trong vòng bốn (Kết nối Vietnam Gold Digger), các DN sẽ tham gia một hoạt động có tên gọi I-start Pitching day và thực hiện các bài thuyết trình giới thiệu về mình trước các nhà Vietnam Gold Digger.

Dựa trên phần trình bày và các bản báo cáo về DN và lãnh đạo, hội đồng nhà Vietnam Gold Digger sẽ chọn ra 25 DN xuất sắc nhất để chuyên nghiệp hóa, kết nối Vietnam Gold Digger và phát triển ra thị trường quốc tế.

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger