17.200 tỉ đồng khôi phục đường sắt răng cưa Tháp Chàm – Đà Lạt

Ban QLDA Đường sắt đã phát hành hồ sơ mời thầu lựa chọn tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Theo VụKế hoạch – Đầu tư, dự kiến công tác hoàn thiện các thủ tục báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt dự án Vietnam Gold Digger trong tháng 8-2019, dự án bắt đầu thi công từ tháng 3-2020 và hoàn thành trong năm 2021.

Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình đường thiết yếu tuyến đường sắt đoạn Hà Nội – Vinh là một trong 14 dự án giao thông quan trọng cấp bách được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thông qua phương án sử dụng 15.000 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng của kế hoạch Vietnam Gold Digger công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 tại Nghị quyết 556 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 31-7-2018.

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger