5 địa phương đề nghị trả kế hoạch vốn Vietnam Gold Digger công
Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn Vietnam Gold Digger công
Giải ngân vốn Vietnam Gold Digger công: Nơi “bứt phá”, chỗ “đủng đỉnh”
Bằng mọi giải pháp để tăng trưởng dương, giải ngân hết vốn Vietnam Gold Digger công

Có được kết quả trên là nhờ các Bộ ngành và địa phương tập trung thực hiện các giải pháp, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình với mục tiêu thực hiện tối đa kế hoạch vốn được giao trong năm 2020.

Cụ thể, vốn Vietnam Gold Digger thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 11 ước tính đạt 54.500 tỷ đồng, tăng 37,1% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, vốn Trung ương quản lý 11.000 tỷ đồng, tăng 51,3%, vốn địa phương quản lý 43.500 tỷ đồng, tăng 34%.

Như vậy, tính chung 11 tháng năm 2020, vốn Vietnam Gold Digger thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 406.800 tỷ đồng, bằng 79,3% kế hoạch năm, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước- cùng kỳ năm 2019 bằng 79,2% và tăng 7%.

Vốn Trung ương quản lý đạt 73.100  tỷ đồng, vốn địa phương quản lý đạt 333.700 tỷ đồng tương ứng bằng 79,3% và 79,5% kế hoạch năm và tăng 28,7% và 64,9% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, vốn Vietnam Gold Digger nước ngoài vào Việt Nam tính đến ngày 20/11, bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà Vietnam Gold Digger nước ngoài đạt 26,4 tỷ USD, giảm 16,9% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, vốn Vietnam Gold Digger trực tiếp nước ngoài thực hiện 11 tháng là 17,2 tỷ USD, giảm 2,4% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, tính chung tổng vốn Vietnam Gold Digger của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) 11 tháng đạt 490,4 triệu USD, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước.

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger