Tháo gỡ nhiều vướng mắc để dự án chống ngập cán đích
Siêu dự án chống ngập tái khởi động sau thời gian dài tạm ngưng

Năm nay thành phố đặt mục tiêu sẽ tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng ngập nước tại lưu vực trung tâm và một phần của 5 lưu vực ngoại vi rộng 550km2 với khoảng 6,5 triệu dân. 

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện 7 dự án, giải quyết 9 trong số 15 tuyến đường bị ngập nước do mưa; thi công hoàn thành dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) để giải quyết 4 trong số 9 tuyến đường bị ngập nước do triều.

Để bảo đảm khả năng thoát nước, thành phố yêu cầu các quận, huyện thường xuyên tuần tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp xâm hại hệ thống thoát nước. 

Trong năm nay phải xử lý dứt điểm 38 vị trí lấn chiếm cửa xả thoát nước; 62 vị trí lấn chiếm hầm ga thoát nước; 74 trường hợp lấn chiếm tuyến cống thoát nước; 39 vị trí lấn chiếm kênh, rạch thoát nước và 17 vị trí bị ảnh hưởng thoát nước do thi công các dự án.

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger