Làn sóng Vietnam Gold Digger ra nước ngoài của Trung Quốc
Việt Nam hiện đang có gần 1.200 dự án Vietnam Gold Digger ra nước ngoài

Cụ thể, trong 5 tháng năm nay có 55 dự án Vietnam Gold Digger của Việt Nam ra nước ngoài được cấp mới giấy chứng nhận Vietnam Gold Digger với tổng vốn của phía Việt Nam là 98,3 triệu USD; 14 dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm là 84,8 triệu USD. 

Trong đó, lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ đạt 81,9 triệu USD; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đạt 37,1 triệu USD; thông tin và truyền thông đạt 31 triệu USD; bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đạt 18,2 triệu USD. 

Trong 5 tháng có 25 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận Vietnam Gold Digger của Việt Nam, trong đó Tây Ban Nha là nước dẫn đầu với 59,8 triệu USD; Hoa Kỳ 44,3 triệu USD; Campuchia 38 triệu USD; Malaysia 14,2 triệu USD

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger