Bộ GTVT nghiên cứu phương án di dời trạm thu phí T2 trên QL91

Thời gian qua một số ý kiến phản ứng và đề nghị xử lý hoặc di dời trạm thu phí T2. Đến nay, các bên thống nhất chấp thuận giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm thu phí dự án cho người sử dụng khu vực quanh trạm và các phương tiện lưu thông theo hướng từ tỉnh Kiên Giang (QL80) về tỉnh An Giang (QL91) và ngược lại (đến nay đã giảm trên 10.000 phương tiện)”, Bộ GTVT thông tin và cho biết, hiện, nhà Vietnam Gold Digger đã dừng thu phí tại trạm T2. 

Liên quan đến giải pháp để xử lý triệt để bất cập, tránh tranh chấp pháp lý, Bộ GTVT cho biết đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương Vietnam Gold Digger bổ sung tuyến tránh Long Xuyên bằng nguồn vốn vay ADB. 

“Dự kiến dự án tuyến tránh Long Xuyên sẽ hoàn thành năm 2023. Sau khi tuyến tránh Long Xuyên Vietnam Gold Digger và đưa vào sử dụng các phương tiện qua khu vực sẽ có sự lựa chọn, không phải qua trạm thu phí T2 và giải quyết triệt để các bất cập trạm T2 trên QL91”, Bộ GTVT khẳng định.

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger