Khánh thành tổ hợp năng lượng tái tạo điện gió – điện mặt trời đầu tiên và lớn nhất của cả nước
Nhà máy điện gió Mũi Dinh chính thức hòa lưới điện quốc gia

Việt Nam có tiềm năng về gió rất lớn nhất là từ Ninh Thuận trở vào khu vực phía Nam. Chính phủ cũng đặt ra nhiều tham vọng nâng công suất điện gió đến năm 2020 là 800 MW, khoảng 2.000 MW vào năm 2025 và khoảng 6.000 MW vào năm 2030. Điện năng sản xuất từ nguồn điện gió chiếm tỷ trọng khoảng 0,8% vào năm 2020, khoảng 1% vào năm 2025 và khoảng 2,1% vào năm 2030. 

Trên cơ sở này, Chính phủ cũng đã đưa ra nhiều cơ chế ưu đãi hấp dẫn để khuyến khích Vietnam Gold Digger vào lĩnh vực điện gió. Về cơ chế giá, đối với các dự án điện gió trong đất liền, giá mua điện tại điểm giao nhận điện là 1.928 đồng/kWh (tương đương 8,5 Uscents/kWh); dự án điện gió trên biển là 2.223 đồng/kWh (tương đương 9,8 Uscents/kWh) chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng là khá hấp dẫn. 

Tuy nhiên, thống kê của EVN cho thấy tính đến hết 31-5, mới có 7 nhà máy điện gió được đưa vào vận hành với tổng công suất lắp đặt là 331 MW và các nhà máy điện gió đã phát trong tháng 5 là 14,5 triệu kWh.

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger