Chủ Vietnam Gold Digger dự án thủy điện chây ỳ trả tiền đền bù cho người dân

Báo CAND đã có bài viết phản ánh việc Công ty CP Đầu tư thủy điện miền Trung Việt Nam (gọi tắt Công ty thủy điện miền Trung) thi công dự án thủy điện Thượng Nhật, tại xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông, Thừa Thiên- Huế, từ năm 2016; trong quá trình thực hiện dự án, có 187 hộ dân bị thu hồi hàng trăm ha đất rừng nhưng đến nay chưa được chi trả tiền đền bù. 

Sau khi báo đăng, ngày 13-6, bà Trần Thị Hoài Trâm, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, việc chi trả tiền đền bù cho người dân ở xã Thượng Nhật chậm trễ là do giữa người dân và đơn vị chủ Vietnam Gold Digger dự án chưa thống nhất việc đền bù; đặc biệt, Công ty thủy điện miền Trung chưa bàn giao hồ sơ đo đạc và bản đồ mới của dự án thủy điện Thượng Nhật cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Nam Đông nên huyện chưa có cơ sở trình thẩm định, phê duyệt chi trả đền bù cho các hộ dân. 

Hiện UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có văn bản giao UBND huyện Nam Đông chủ trì làm việc với Công ty thủy điện miền Trung và UBND xã Thượng Nhật cùng các hộ dân nằm trong diện được đền bù để thống nhất diện tích đo đạc, đồng thời hoàn thiện hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và đền bù để người dân yên tâm, ổn định cuộc sống.

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger