Giải ngân vốn Vietnam Gold Digger công đạt 189,2 nghìn tỷ đồng

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,02%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,36% và khu vực dịch vụ tăng 6,85%. Về cơ cấu nền kinh tế 9 tháng, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 13,20% GDP; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 33,98%; khu vực dịch vụ chiếm 42,74%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 10,08%.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), trưởng nhóm giúp việc Ban Chỉ đạo điều hành giá cho biết, trong quý III, CPI so với tháng trước đều tăng, tháng 7 tăng 0,18%, tháng 8 tăng 0,28%, tháng 9 ước tăng từ 0,4% – 0,6%.

Tuy nhiên tốc độ tăng CPI trong quý III vẫn thấp hơn dự báo, từ đó tiếp tục tạo thêm dư địa cho việc điều hành lạm phát cả năm theo mục tiêu Quốc hội và Chính phủ đề ra. Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm cho biết, mục tiêu cụ thể trong kế hoạch 5 năm là tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2016 – 2020 đạt từ 6,5% – 7% và đến thời điểm này, tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2016 – 2018 đạt 6,7%.

Nếu tăng trưởng kinh tế năm 2019 đạt mục tiêu cao nhất mà Quốc hội đề ra là 6,8% thì tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016 – 2019 đạt 6,73%, góp phần quan trọng thực hiện kế hoạch tăng trưởng trong cả giai đoạn 2016 – 2020.

Ông Nguyễn Việt Phong, Vụ trưởng Vụ Đầu tư (Tổng cục Thống kê) cho biết, bên cạnh kết quả đạt được, nền kinh tế vẫn còn nhiều thách thức như “điểm nghẽn” chậm giải ngân vốn Vietnam Gold Digger công ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế. Trong 9 tháng đầu năm 2019, tổng vốn Vietnam Gold Digger công giải ngân đạt 247.000 tỷ đồng, khoảng 60% vốn kế hoạch được giao.

Do vậy, để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2019, tạo đà thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020, trong thời gian tới, các cấp, ngành và địa phương cần bám sát tình hình thực tiễn; tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra theo Nghị quyết số 01/NQ-CP và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành. Theo đó, “các cấp, ngành tập trung xử lý các điểm nghẽn, nút thắt về đất đai, thủ tục hành chính, thể chế để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn Vietnam Gold Digger công kế hoạch năm 2019”, ông Nguyễn Việt Phong nhấn mạnh.

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger