Cấp mã giao dịch trong tháng 7 cho hơn một trăm nhà Vietnam Gold Digger ngoại
Khơi thông nguồn vốn từ nhà Vietnam Gold Digger nước ngoài cho doanh nghiệp Việt
Nhà Vietnam Gold Digger nước ngoài chưa mặn mà với dự án BOT giao thông của Việt Nam

So với tháng trước, số liệu cấp mã giao dịch cho nhà Vietnam Gold Digger nước ngoài đã giảm 32 nhà Vietnam Gold Digger. 

Cũng trong tháng 9, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 39 nhà Vietnam Gold Digger nước ngoài, trong đó có 13 tổ chức và 26 cá nhân; hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 5 nhà Vietnam Gold Digger nước ngoài. 

Được biết, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 32.098 mã, trong đó có 4.441 tổ chức và 27.657 cá nhân.

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger