Làm rõ trách nhiệm phụ huynh can thiệp sửa điểm thi THPT quốc gia 2018
Đề xuất xử lý 210 phụ huynh có con em sửa điểm thi ở Hà Giang
Kỷ luật 3 giáo viên sửa điểm thi tốt nghiệp

Theo đó, năm 2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ủy quyền cho Tổng cục Thống kê tổ chức 1 kỳ thi tuyển công chức tuyển dụng được 332 người và tổ chức 1 kỳ xét tuyển công chức đối với những người cam kết tình nguyện làm việc lâu dài tại các đơn vị ở miền núi, hải đảo tuyển dụng được 36 người. 

5 đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ trong đó có Tổng cục Thống kê tổ chức 5 kỳ thi tuyển viên chức, kết quả tuyển dụng được 64 người. Các trường hợp được tuyển dụng đã đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, quy định khác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ. 

Tuy nhiên, còn có đơn vị quy định điều kiện, tiêu chuẩn dự thi chưa phù hợp với quy định của pháp luật; yêu cầu của vị trí tuyển dụng không phù hợp với đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt; bổ sung điều kiện dự thi nhưng không báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt; có hồ sơ không đáp ứng đầy đủ tiêu chí nhưng vẫn được hội đồng thi tuyển đánh giá đạt và được dự thi. 

Việc tổ chức kỳ thi thực hiện chưa đúng quy định về thời gian nhận hồ sơ; nội dung thông báo tuyển dụng; thời gian thành lập hội đồng tuyển dụng; số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban giúp việc, bố trí giám thị, phân công các thành viên các ban giúp việc; đáp án câu hỏi thi; việc chấm thi, tổng hợp điểm. 

Đặc biệt trong đó có 4 bài thi sửa chữa điểm làm thay đổi kết quả tuyển dụng. Sau đó, 1 trường hợp đã thôi việc tháng 1-2018, 3 trường hợp thôi việc tháng 7-2019. 

Thanh tra Bộ Nội vụ yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để những tồn tại, hạn chế nêu trong Thông báo này để có hình thức xử lý phù hợp…

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger