Đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng
Thủ tướng yêu cầu báo cáo tình hình thu phí tự động không dừng
Thu phí tự động không dừng: Chỉ 23,4% xe sử dụng
Thu phí tự động không dừng vì sao vẫn chậm triển khai?

Tính đến nay, đã triển khai 29 trạm/161 làn, trong đó Công ty TNHH Thu phí tự động (VETC) đã lắp đặt và nâng cấp thiết bị hoàn thiện 23 trạm/90 làn. Số làn của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) phải lắp đặt là 242 làn/5 tuyến nhưng mới có vốn để triển khai 15 làn trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình, còn 227 làn chưa có phướng án vốn Vietnam Gold Digger.

Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) đã khởi công lắp đặt một số làn hệ thống thu phí không dừng trên QL5, đồng thời hoàn thiện thủ tục phê duyệt và phát hành hồ sơ mời thầu ngày 13-8-2019 để lắp đặt hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tự động không dừng cho 32/62 làn trên tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Đối với Dự án thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tự động không dừng giai đoạn 2 (BOO giai đoạn 2), Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã ký hợp đồng với Liên danh Viettel – Vietinf – VVT – ITD là căn cứ thực hiện Dự án BOO giai đoạn 2.

Để đảm bảo tiến độ dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam xây dựng chi tiết kế hoạch triển khai từ nay đến 31-12, trong đó xác định rõ từ mốc thời gian các công việc như thương thảo phụ lục hợp đồng, lắp đặt thiết bị, vận hành thử hệ thống… phải hoàn thành.

Đồng thời cùng các cơ quan của Bộ tham mưu, đề xuất biện pháp xử lý cũng như đưa vào diện giám sát đặc biệt đối với một số nhà Vietnam Gold Digger/dự án cố tình chậm trễ trong triển khai lắp đặt hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tự động không dừng.

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger