Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao những kết quả công tác của Bộ KH&ĐT đã thực hiện trong thời gian qua. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch nước lưu ý Bộ KH&ĐT cần chú trọng đến vai trò, giám sát, quản lý nguồn vốn Vietnam Gold Digger công cũng như nguồn lực Vietnam Gold Digger nói chung. Bên cạnh đó, là điều phối, phân bổ kế hoạch các chương trình kế hoạch mục tiêu quốc gia cũng như cho các địa phương; đồng thời, tiếp tục công tác xây dựng thể chế. Đồng thời, cần quan tâm hơn nữa đến mô hình kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã… 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi làm việc với Bộ KH&ĐT

Theo đó, Bộ KH&ĐT cần tham mưu cho chiến lược phát triển kinh tế tập thể trong thời gian tới. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến công tác đổi mới sáng tạo, ứng dụng trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Cuối cùng là cần làm tốt vai trò tham mưu và trực tiếp giúp cho Thủ tướng Chính phủ và Tiểu ban Kinh tế xã hội phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII về những gợi ý cho đại biểu, cho cơ sở về triển vọng phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Văn Trung cho biết, trong 8 tháng năm 2019, Bộ KH&ĐT đã coi công tác tham mưu xây dựng thể chế, pháp luật là một nhiệm vụ chính trị ưu tiên hàng đầu, huy động và tập trung mọi nguồn lực, trí tuệ tập thể, quyết tâm đổi mới, cải cách, dám nghĩ, dám làm, tham mưu hiệu quả cho Chính phủ xây dựng và trình Quốc hội nhiều bộ Luật quan trọng. 

Trong công tác tham mưu xây dựng pháp luật, Bộ KH&ĐT luôn thể hiện tư duy đổi mới mang tầm chiến lược dài hạn, tư tưởng chính sách thông thoáng nhưng quản lý toàn diện và hiệu quả, phân cấp mạnh mẽ, tập trung tháo gỡ các nút thắt nhằm khơi thông về mặt thể chế, thông qua đó thu hút hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho phát triển nhanh và bền vững của nền kinh tế. 

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Trung cũng đã báo cáo các nội dung về công tác kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; cải thiện môi trường Vietnam Gold Digger kinh doanh và phát triển doanh nghiệp; thu hút Vietnam Gold Digger trực tiếp nước ngoài (FDI); hợp tác phát triển, quản lý nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi và nguồn phi chính phủ nước ngoài; thúc đẩy giải ngân vốn Vietnam Gold Digger công; công tác thống kê; công tác xây dựng Chiến lược và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII và triển khai các nội dung liên quan đến cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư…

Cũng tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã dự và phát động Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành KH&ĐT và Thống kê thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng khẳng định, với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp chiến lược quan trọng của Đảng và Chính phủ, Bộ KH&ĐT đã luôn khẳng định được vai trò tiên phong trong cải cách và đổi mới, thể hiện rõ nét sự chuyển biến tích cực và tiến bộ mạnh mẽ trong từng đơn vị, từng cán bộ, công chức, viên chức, từng lĩnh vực công tác, từng nhiệm vụ.

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger