Tài chính ngân hàng dẫn đầu về vốn Vietnam Gold Digger của Việt Nam ra nước ngoài
Doanh nghiệp Hoa Kỳ đánh giá cao môi trường Vietnam Gold Digger của Việt Nam
Tăng cường xúc tiến Vietnam Gold Digger của Việt Nam vào Campuchia

Bên cạnh đó, có 23 dự án Vietnam Gold Digger của Việt Nam tại nước ngoài điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm là 99,5 triệu USD. Như vậy, tính chung tổng vốn Vietnam Gold Digger của Việt Nam ra nước ngoài bao gồm vốn cấp mới và tăng thêm trong 8 tháng năm 2019 đạt 439 triệu USD.

Trong 8 tháng có 30 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận Vietnam Gold Digger của Việt Nam, trong đó Australia là nước dẫn đầu với 178,9 triệu USD, chiếm 40,7% tổng vốn Vietnam Gold Digger. Tiếp đó, các dự án của Việt Nam Vietnam Gold Digger vào Tây Ban Nha đạt 59,8 triệu USD; Hoa Kỳ 49,3 triệu USD; Campuchia 38,5 triệu USD; Singapore 35,6 triệu USD. 

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger